Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2326/TB-SGTVT 03-10-2019 TB. về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Lạng Sơn - Tuyên Quang)
2337/SGTVT-QLVT,PT&NL 04-09-2019 V/v Phối hợp đề xuất bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô giữa tỉnh Lạng Sơn với Ninh Bình
1825 /SGTVT-QLVT,PT&NL 07-08-2019 V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh danh mục tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô
1691/SGTVT-QLVT,PT&NL 23-07-2019 V/v Phối hợp bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Sơn La
1645/SGTVT-QLVT,PT&NL 18-07-2019 V/v Phối hợp đề xuất bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô tuyến Lạng Sơn – Quảng Ngãi và ngược lại
1529/BC-SGTVT 05-07-2019 BC. Thực trạng công tác quản lý hoạt động đối với kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới.
1511/SGTVT-QLVT,PT&NL 03-07-2019 V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô
1494/SGTVT-QLVT,PT&NL 02-07-2019 V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô
1433/QĐ-SGTVT 25-06-2019 V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh có đầu tuyến tại tỉnh Lạng Sơn.
506/BC-SGTVT 08-03-2019 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
335/TB-SGTVT 15-02-2019 TB. Về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải khách cố định
86/SGTVT-VTPTNL 10-01-2019 V/v thông báo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
71/BC-SGTVT 10-01-2019 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
3042/QĐ-SGTVT 21-12-2018 QĐ. Công bố lại 02 tuyến xe buýt nội tỉnh: Lạng Sơn: Bến xe phía Nam - Na Sầm và Bến xe phía Bắc - Na Dương
3040/SGTVT-QLVTPTNL 21-12-2018 V/v Thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô
1037 /SGTVT-VT, PTNL 24-05-2017 V/v thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc và dịch vụ công trực tuyến: Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô