Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1757/SGTVT-KCHT&ATGT 31-07-2019 V/v triển khai công tác ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
1625/KH-SGTVT 16-07-2019 KH. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2020
1564/SGTVT-VP 09-07-2019 V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính
1515/SGTVT-KCHT&ATGT 03-07-2019 V/v triển khai công tác phòng, chống bão số 2 năm 2019
1377/BC-SGTVT 19-06-2019 BC. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
1174/KH-SGTVT 28-05-2019 KH. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
991/KH-SGTVT 06-05-2019 KH. Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
974/BC-SGTVT 03-05-2019 BC. Kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019
924/SGTVT-KHTC 24-04-2019 V/v đề xuất danh mục đầu tư đường giao thông, điện chiếu sáng từ nguồn quỹ Thiện Tâm tài trợ năm 2019
863/BC-SGTVT 17-04-2019 BC. Sơ kết kết quả thực hiện đợt 1 về phong trào “Chống rác thải nhựa” tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019.
816/SGTVT – VP 12-04-2019 V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
85/KH-CĐVC 10-04-2019 KH. tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tham gia phòng cháy, chữa cháy trong các cơ quan, đơn vị, giai đoạn 2019-2024䌀
673/BC-SGTVT 27-03-2019 BC. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội hập quốc tế
673/BC-SGTVT 27-03-2019 BC. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội hập quốc tế
417/KH-SGTVT 27-02-2019 KH. Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019
350 /KH-SGTVT 19-02-2019 KH. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giao thông vận tải năm 2019.
341/QĐ-UBND 15-02-2019 QĐ. Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
276/KH - SGTVT 31-01-2019 KH. Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH4 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019
215/KH-SGTVT 25-01-2019 KH. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
183/KH-SGTVT 23-01-2019 KH. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
97/BC - SGTVT 11-01-2019 BC. Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019
59/SGTVT-QLVTPTNL 09-01-2019 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải
3085/QĐ-SGTVT 25-12-2018 QĐ. Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
2816/BC-SGTVT 29-11-2018 BC. Kết quả hoạt động ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
2113/SGTVT-KCHT&ATGT 13-09-2018 V/v triển khai ứng phó cơn bão số 5.
1841/SGTVT-KCHT&ATGT 14-08-2018 V/v triển khai ứng phó cơn bão số 4.
1791/SGTVT-KCHT&ATGT 06-08-2018 V/v triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai
1790/SGTVT-KCHT&ATGT 06-08-2018 V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong Quý III và các tháng cuối năm 2018
1613 /SGTVT-KCHT&ATGT 17-07-2018 V/v triển khai ứng phó cơn bão số 3
1511/QĐ-SGTVT 06-07-2018 QĐ. Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
463 /QĐ - SGTVT 09-03-2018 QĐ. Về việc công bố bổ sung, sửa đổi TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GTVT.
415/QĐ-UBND 28-02-2018 QĐ. Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
2445/SGTVT-KCHT&ATGT 23-02-2018 V/v triển khai công tác phòng, chống khắc phục thiệt hại của cơn bão số 11 gây ra
2733 /KH-SGTVT 13-11-2017 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2018
2534 /QĐ-SGTVT 24-10-2017 QĐ. Về việc Kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn.
2244 /QĐ-SGTVT 21-09-2017 QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển dụng viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2017
2196/SGTVT-KCHT&ATGT 14-09-2017 V/v triển khai ứng phó mưa lũ, thiên tai do cơn bão số 10 gây ra
1839/SGTVT-KCHT&ATGT 23-08-2017 V/v triển khai ứng phó mưa lũ, thiên tai do cơn bão số 6 gây ra.
974/BC-SGTVT 03-05-2017 BC. Kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019
1812/QĐ-UBND 05-10-2016 QĐ. Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1254/QĐ-UBND 25-07-2016 QĐ. Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1365/QĐ-SGTVT 16-08-2013 QĐ. Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn