Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản HD. V/v hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông
Số hiệu 1596/SGTVT-QLVT,PT&NL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---