Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản V/v rà soát, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Số hiệu 3285/SGTVT-QLVT,PT&NL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---