Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản V/v tăng cường theo dõi và chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phòng chống lây nhiễm Covid-19 cho người trên phương tiện vận tải.
Số hiệu 1980/SGTVT-QLVT,PT&NL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/07/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---