Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản V/v tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020
Số hiệu 2847/SGTVT-QLVT,PT&NL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 23/10/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---