Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản V/v Triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đãng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.
Số hiệu 1924/SGTVT-QLVTPT&NL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---