Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản Về việc HTX Vận tải Đoàn Kết đăng ký khai thác tuyến vận tải hành cố định nội tỉnh từ BX Bắc Sơn – BX Pắc Khuông, thành công
Số hiệu 1692/TB-SGTVT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 02/07/2020
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---