Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Giao thông Vận tải

Tiêu đề văn bản Về việc triển khai một số nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động VTHK trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16 tại một số tỉnh phía Nam.
Số hiệu 2135 /SGTVT-QLVT,PT&NL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---