Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
216 /TB-SGTVT 25-01-2019 TB. Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.
72 /HĐKTSH 10-01-2019 TB. Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
86/SGTVT-VTPTNL 10-01-2019 V/v thông báo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
1904/SGTVT - VP 20-08-2018 V/v cung cấp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1614/TB-SGTVT 17-07-2018 Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 3 từ ngày 18-20/7/2018
1512/TB - SGTVT 06-07-2018 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải
831/SGTVT-QLVT,PT&NL 23-02-2018 V/v tuyên truyền thông tin trợ giúp DNVVN theo luật Hỗ trợ DNNVV
17 /TB-BQLBTĐB 01-02-2018 TB. Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2018
2448 /TB-SGTVT 13-10-2017 TB. Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 11 năm 2017
1760 /TB-SGTVT 11-08-2017 TB. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
974/BC-SGTVT 03-05-2019 BC. Kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2019
673/BC-SGTVT 27-03-2019 BC. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội hập quốc tế
417/KH-SGTVT 27-02-2019 KH. Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019
350 /KH-SGTVT 19-02-2019 KH. Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Sở Giao thông vận tải năm 2019.
276/KH - SGTVT 31-01-2019 KH. Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH4 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019
215/KH-SGTVT 25-01-2019 KH. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
183/KH-SGTVT 23-01-2019 KH. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
97/BC - SGTVT 11-01-2019 BC. Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019
59/SGTVT-QLVTPTNL 09-01-2019 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn và giảm thiểu tai nạn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải
3085/QĐ-SGTVT 25-12-2018 QĐ. Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập