Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
216 /TB-SGTVT 25-01-2019 TB. Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn.
72 /HĐKTSH 10-01-2019 TB. Tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
86/SGTVT-VTPTNL 10-01-2019 V/v thông báo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
1904/SGTVT - VP 20-08-2018 V/v cung cấp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
1614/TB-SGTVT 17-07-2018 Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 3 từ ngày 18-20/7/2018
1512/TB - SGTVT 06-07-2018 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải
831/SGTVT-QLVT,PT&NL 23-02-2018 V/v tuyên truyền thông tin trợ giúp DNVVN theo luật Hỗ trợ DNNVV
17 /TB-BQLBTĐB 01-02-2018 TB. Tuyển viên chức Ban Quản lý bảo trì đường bộ, năm 2018
2448 /TB-SGTVT 13-10-2017 TB. Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 11 năm 2017
1760 /TB-SGTVT 11-08-2017 TB. Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
1730/TB-SGTVT 09-08-2017 Thông báo Tuyển dụng viên chức Sở giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2017
V/v triển khai thực hiện chỉ số DDCI, PCI năm 2018.