Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 20 January 2018

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo Sở

1

Ông Nghiêm Văn Hải

Giám đốc

02053.810.185

2

Ông Trịnh Tuấn Đông

Phó Giám đốc

02053.815.869

3

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

 

4 Ông Nguyễn Ngọc Thiều Phó Giám đốc  

II

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1

Văn phòng Sở

 

Ông Nguyễn Văn Đồng

Chánh Văn phòng

02053.811.525

  Ông Lã Xuân Trường

Phó Chánh Văn phòng

  02053.810.317
  Bà Trần Thị Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng  

2

Thanh tra GTVT (Thanh tra Sở)

 

Ông Vũ Văn Nhiên

Chánh Thanh tra

02053.810.981

 

Ông Hứa Văn Hải Phó Chánh Thanh tra  

 

Ông Hoàng Khánh Dư Phó Chánh Thanh tra  
               

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Ông Trần Văn Vương

Trưởng phòng

02053.810.319

 

Bà Dương Thị Chinh

Phó Trưởng phòng  

4

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

02053.711.222

 

  Bà Bùi Thị Phương Phó Trưởng phòng          02053.810.098  

5

Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái

 

Ông Đỗ Văn Dũng

Trưởng phòng

02053.810.761

 

Nguyễn Đình Minh

Phó Trưởng phòng

02053.813.394

  Bà Trần Bích Diệp Phó Trưởng phòng     02053.815.992
  Ông Đào Tuấn Anh Phó Trưởng phòng     

6

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

 

 

 

 

  Ông Ma Văn Ái Phó Trưởng phòng phụ trách  

 

Ông Mai Thanh Tuyền

Phó Trưởng phòng

02053.816.368

III Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 02053.811.768
  Ông Hoàng Viết Đông Giám đốc Ban  
  Ông Nguyễn Khánh Vinh Phó  Giám đốc Ban  
  Ông Lô Đức Thắng Phó  Giám đốc Ban  
2 Ban Quản lý bảo trì đường bộ 02053.810.555
  Ông Vũ Quang Tuyến Phó Trưởng Ban phụ trách  
  Ông Hoàng Đức Thuận Phó Trưởng Ban