Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
01. Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới
01. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
02. Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
03. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
QĐ. Công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
QĐ. Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
01. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
02. Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép
03. Đăng ký khai thác tuyến, tăng (giảm) tần suất chạy xe vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh
04. Cấp phù hiệu xe nội bộ
05. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ
06. Cấp phù hiệu xe trung chuyển
07. Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển
08. Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
09. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
10. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
11. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.
12. Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
13. Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
14. Công bố đưa bến xe khách vào khai thác