Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
01. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
74. Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
73. Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ và đường địa phương
71. Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
69. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
68. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác và đường địa phương do Sở GTVT quản lý
67. Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở Giao thông vận tải quản lý
66. Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác và đường địa phương do Sở GTVT quản lý
62. Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
61. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
60. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
59. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
58. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
57. Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý
11. Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.
10. Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác
09. Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
08. Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
06. Cấp phù hiệu xe trung chuyển
05. Cấp lại phù hiệu xe nội bộ