Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
554/QĐ-SGTVT 28-11-2023 Quyết định thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ T10.2023 Sở GTVT Lạng Sơn
2077/SGTVT-VP 06-11-2023 V/v Phối hợp truyền thông dịch vụ công toàn trình về đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
1021/QĐ-BQLXD 16-10-2023 QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023
86/KH-SGTVT 06-10-2023 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
85/KH-SGTVT 03-10-2023 Tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023
82/KH-SGTVT 28-09-2023 KH Thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
81/KH-SGTVT 25-09-2023 KH Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2030 của Sở giao thông vận tải
905/QĐ-HĐX 18-09-2023 QĐ. Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023
79/KH-SGTVT 10-09-2023 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
79/KH-SGTVT 10-09-2023 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Missing view, block "thongketruycap"