Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
294/QĐ-SGTVT 26-01-2022 Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2022
4235/QĐ-SGTVT 29-12-2021 Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2022
3463/QĐ- SGTVT 28-10-2021 Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021
3108/QĐ-SGTVT 28-09-2021 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021
1140/QĐ- SGTVT 28-05-2018 Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2018
910/QĐ- SGTVT 26-04-2018 Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018
652/QĐ-SGTVT 30-03-2018 Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018
346/QĐ- SGTVT 26-02-2018 Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018
178 /QĐ- SGTVT 29-01-2018 Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2018
3211/QĐ- SGTVT 28-12-2017 Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018
2080/QĐ-SGTVT 21-10-2014 Quyết định ban hành kèm theo Quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải.