Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
20/QĐ-SGTVT 30-01-2023 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2023
3748/QĐ-SGTVT 29-11-2022 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2022
3348/QĐ- SGTVT 31-10-2022 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2022
3016/QĐ- SGTVT 29-09-2022 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022
301/QĐ-TTGTVT 30-08-2022 QĐ. Về việc phê duyệt Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2022
2302/QĐ-SGTVT 29-07-2022 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2022
1966/QĐ- SGTVT 29-06-2022 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2022
1572/QĐ- SGTVT 30-05-2022 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2022
1214/QĐ- SGTVT 28-04-2022 QĐ. Về việc phê duyệt lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2022
92/QĐ-TTGTVT 30-03-2022 QĐ. Về việc phê duyệt Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2022
66/QĐ-TTGTVT 01-03-2022 QĐ. Về việc phê duyệt Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2022
294/QĐ-SGTVT 26-01-2022 Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2022
4235/QĐ-SGTVT 29-12-2021 Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2022
3463/QĐ- SGTVT 28-10-2021 Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2021
3108/QĐ-SGTVT 28-09-2021 Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2021
1140/QĐ- SGTVT 28-05-2018 Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2018
910/QĐ- SGTVT 26-04-2018 Lịch tiếp công dân tháng 05 năm 2018
652/QĐ-SGTVT 30-03-2018 Lịch tiếp công dân tháng 04 năm 2018
346/QĐ- SGTVT 26-02-2018 Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2018
178 /QĐ- SGTVT 29-01-2018 Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2018
3211/QĐ- SGTVT 28-12-2017 Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2018
2080/QĐ-SGTVT 21-10-2014 Quyết định ban hành kèm theo Quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải.
QĐ. Về việc phê duyệt Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022