Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
95/KH-SGTVT 24-11-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệpcấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạchcấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng12năm 2023
90/KH-SGTVT 24-10-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệpcấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạchcấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng11năm 2023
80/KH-SGTVT 25-09-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạchcấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng10 năm 2023
73/KH-SGTVT 23-08-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạchcấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng 9 năm 2023
68/KH-SGTVT 28-07-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng 8 năm 2023
64/KH-SGTVT 26-06-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng 7 năm 2023
51/KH-SGTVT 29-05-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng 6 năm 2023
47/KH-SGTVT 26-04-2023 KH. Giám sát thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề và lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, tháng 5 năm 2023
38/KH-SGTVT 24-03-2023 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2023
29/KH-SGTVT 27-02-2023 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 03 năm 2023
16/KH-SGTVT 30-01-2023 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 02 năm 2023
28-12-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 01 năm 2023
3688/KH-SGTVT 24-11-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2022
3284/KH-SGTVT 25-10-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 11 năm 2022
2964/KH-SGTVT 26-09-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 10 năm 2022
2602/KH-SGTVT 23-08-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2022
2258/KH-SGTVT 25-07-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 8 năm 2022
1937/KH-SGTVT 27-06-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 7 năm 2022.
1526/KH-SGTVT 25-05-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2022
1180/KH-SGTVT 26-04-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 5 năm 2022
823/KH-SGTVT 28-03-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2022
496/KH-SGTVT 25-02-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2022
296/KH-SGTVT 26-01-2022 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 02 năm 2022
4163/KH-SGTVT 24-12-2021 KH. Tổ chức sát hạch, giám sát thi tốt nghiệp tháng 01 năm 2022
3769/KH-SGTVT 25-11-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 12 năm 2021
3438/KH-SGTVT 27-10-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 11 năm 2021
3076/KH-SGTVT 24-09-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 10 năm 2021
2878 /KH-SGTVT 09-09-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 9 năm 2021
2242/KH-SGTVT 26-07-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 8 năm 2021
1887/KH-SGTVT 28-06-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 7 năm 2021
1568/TB-SGTVT 31-05-2021 TB. Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1068/KH-SGTVT 23-04-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 5 năm 2021
698/KH-SGTVT 24-03-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 4 năm 2021
434/KH-SGTVT 24-02-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 3 năm 2021
186/KH-SGTVT 26-01-2021 KH. Tổ chức sát hạch tháng 02 năm 2021
3538/KH-SGTVT 22-12-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 01 năm 2021
3276/KH-SGTVT 27-11-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 12 năm 2020
2919/KH-SGTVT 29-10-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 11 năm 2020
2566/KH-SGTVT 28-09-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 10 năm 2020
2135/KH-SGTVT 24-08-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 9 năm 2020
1872/KH-SGTVT 24-07-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 8 năm 2020
1635/KH-SGTVT 25-06-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 7 năm 2020
1337/KH-SGTVT 28-05-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 6 năm 2020
1053/KH-SGTVT 28-04-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 5 năm 2020
718/KH-SGTVT 27-03-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 4 năm 2020
429/KH-SGTVT 26-02-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 3 năm 2020
143/KH-SGTVT 21-01-2020 KH. Tổ chức sát hạch tháng 02 năm 2020
3157/KH-SGTVT 26-12-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 01 năm 2020
2799/KH-SGTVT 27-11-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 12 năm 2019
2522/KH-SGTVT 29-10-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 11 năm 2019
2284/KH-SGTVT 27-09-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 10 năm 2019
2012/KH-SGTVT 27-08-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 9 năm 2019
1694/KH-SGTVT 23-07-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 8 năm 2019
1429/KH-SGTVT 25-06-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 7 năm 2019
1164/KH-SGTVT 27-05-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 6 năm 2019
925/KH-SGTVT 24-04-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 5 năm 2019
661/KH-SGTVT 26-03-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 4 năm 2019
405/KH-SGTVT 26-02-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 3 năm 2019
231/KH-SGTVT 28-01-2019 KH. Tổ chức sát hạch tháng 2 năm 2019
3090/KH-SGTVT 25-12-2018 KH. Tổ chức sát hạch tháng 1 năm 2019