Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1240/QĐ-SGTVT 10-05-2021 QĐ. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị vi phạm.
1246/TB-SGTVT 10-05-2021 TB. Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng
1189/QĐ-SGTVT 06-05-2021 QĐ. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu vận tải
1184/TB-SGTVT 06-05-2021 TB. V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
1185/SGTVT-QLVTPTNL 06-05-2021 Trả lời Sở GTVT Thái Nguyên về việc thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Thái Nguyên - Lạng Sơn và ngược lại
1171/TB-SGTVT 05-05-2021 TB. Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng
1148/SGTVT-VTPTNL 29-04-2021 Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5
1109/SGTVT-QLVTPTNL 27-04-2021 Về việc chấn chỉnh và xử lý vi phạm về việc sử dụng phần mềm quản lý bến xe khách theo lộ trình quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.
1115/SGTVT-QLVTPTNL 27-04-2021 V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Thanh Hóa đi Lạng Sơn và ngược lại.
942/SGTVT-VP 15-04-2021 Vv đôn đốc thực hiện lắp đặt camera trên xe và áp dụng phần mềm quản lý bến xe khách theo lộ trình quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
948/SGTVT-QLVT,PT&NL 15-04-2021 V/v phối hợp công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định Tháng 3.2021
921/TB-SGTVT 14-04-2021 TB. về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
896/TB-SGTVT 12-04-2021 TB. về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công
835/SGTVT-QLVTPTNL 07-04-2021 V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHLCĐ liên tỉnh Hà Giang đi Lạng Sơn và ngược lại.
819/TB-SGTVT 05-04-2021 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
782/TB-SGTVT 01-04-2021 Về việc hoạt động vận tải trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
737/BC-SGTVT 29-03-2021 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
713/TB-SGTVT 25-03-2021 TB. Về việc đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô
701/QĐ-SGTVT 24-03-2021 QĐ. Về việc đình chỉ khai thác tuyến đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định
703/SGTVT-QLVTPTNL 24-03-2021 V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Ninh Bình đi Lạng Sơn và ngược lại.
628/SGTVT-QLVT,PT&NL 17-03-2021 V/v phối hợp công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định Tháng 02.2021
511/SGTVT-QLVTPTNL 04-03-2021 V/v Phối hợp điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
488/SGTVT-QLVT,PT&NL 02-03-2021 V/v phối hợp công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định Tháng 01.2021
461/SGTVT-QLVT,PT&NL 26-02-2021 V/v hướng dẫn công bố đưa bến xe hàng trên địa bàn tỉnh vào khai thác tạm thời.
425/SGTVT-QLVTPTNL 23-02-2021 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện việc bảo đảm trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021.
407/SGTVT-VTPTNL 22-02-2021 V/v giấy phép lái xe báo mất đã được cấp lại
368/TB-SGTVT 09-02-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn quản lý tháng 01.2021.
3506/QĐ-SGTVT 18-12-2020 Điều chỉnh biểu đồ, tần suất chạy xe trên 02 tuyến buýt nội tỉnh Lạng Sơn Mai Pha - Na Sầm và Bến xe phía Bắc - Na Dương
3407/SGTVT-QLVTPTNL 11-12-2020 V/v thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Bắc Ninh đi Lạng Sơn và ngược lại.
3377/QĐ-SGTVT 09-12-2020 QĐ. Thu hồi Giấy phép liên vận Việt - Lào của Công ty Cổ phần vận tải quốc tế MC
3317/QĐ-SGTVT 03-12-2020 QĐ. Thu hồi Phù hiệu xe Công ten nơ của Công ty Cổ phần vận tải quốc tế MC
3316/SGTVT-VTPTNL 03-12-2020 V/v giấy phép lái xe báo mất đã được cấp lại
3320/SGTVT-QLVT,PT&NL 03-12-2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT ngày 30/10/2020 của Bộ Trưởng Bộ GTVT
3193/SGTVT-QLVT,PT&NL 19-11-2020 V/v phối hợp công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định năm 2020
3069/QĐ-SGTVT 13-11-2020 QĐ. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị vi phạm.
3044/QĐ-SGTVT 12-11-2020 QĐ. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của đơn vị vi phạm.
3030/QĐ-SGTVT 11-11-2020 Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các đơn vị vi phạm.
2925/QĐ-SGTVT 30-10-2020 QĐ. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các đơn vị vi phạm
2881/TB-SGTVT 26-10-2020 TB. về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công
2838/TB-SGTVT 23-10-2020 V/v tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
2847/SGTVT-QLVT,PT&NL 23-10-2020 V/v tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020
1769/GM-SGTVT 13-07-2020 Tài liệu Hội nghị triển khai Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTV
1692/TB-SGTVT 02-07-2020 Về việc HTX Vận tải Đoàn Kết đăng ký khai thác tuyến vận tải hành cố định nội tỉnh từ BX Bắc Sơn – BX Pắc Khuông, thành công
1671/TB-SGTVT 30-06-2020 V/v HTX Vận tải Hoàng Đồng đăng ký khai thác VTHKCĐLT tuyến BX Pắc Khuông (Lạng Sơn) – BX Quế Võ (Bắc Ninh) và ngược lại, thành công
1265/SGTVT-QLVT,PT&NL 21-05-2020 V/v đăng ký khai thác tuyến Lạng Sơn (BX Phía Bắc) - PhúThọ (BXPhú Thọ) của Công ty CP Thuận an Hòa phát
1264/SGTVT-QLVT,PT&NL 21-05-2020 V/v đăng ký khai thác tuyến Lạng Sơn (BX Phía Bắc) - Cao Bằng (BXK liên tỉnh, TP Cao Bằng)
1265/SGTVT-QLVT,PT&NL 21-05-2020 V/v đăng ký khai thác tuyến Lạng Sơn (BX Phía Bắc) - PhúThọ (BXPhú Thọ) của Công ty CP Thuận an Hòa phát
1157/SGTVT-QLVT,PT&NL 12-05-2020 V/v điều chỉnh giờ xuất bến tại BX Hữu Nghị của Công ty CPVT thủy bộ trên tuyến Lạng Sơn–Yên Bái.
759/TB-SGTVT 31-03-2020 Về việc điều chỉnh phương án chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Lạng Sơn đi Đà Nẵng và ngược lại của HTX vận tải Cao Lộc
727/TB-SGTVT 27-03-2020 TB. Về việc thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh Lạng Sơn trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
728/SGTVT-QLVT,PT&NL 27-03-2020 V/v tiếp tục thực hiện các công tác phòng chống dịch Covid-19 trên phương tiện vận tải hành khách công cộng, hành khách đi xe, các cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19
505/SGTVT-QLVT,PT&NL 06-03-2020 Về việc tiếp tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
386/BC-SGTVT 20-02-2020 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô (BC2 –Tháng 02/2020)
367/SGTVT-QLVT,PT&NL 18-02-2020 Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến VTKCĐ Hải Phòng (BX Cầu Rào) - Lạng Sơn (BX Tân Thanh) và ngược lại
2751/QĐ-SGTVT 19-11-2019 V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh có đầu tuyến tại tỉnh Lạng Sơn.
2693/SGTVT-QLVT,PT&NL 13-11-2019 Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Yên Bái đi Lạng Sơn và ngược lại
2598/SGTVT-QLVT,PT&NL 04-11-2019 Thống nhất việc đăng ký khai thác tuyến Hải Dương – Đồng Đăng (Tân Việt)
2591/SGTVT-QLVT,PT&NL 01-11-2019 V/v Phối hợp đề xuất bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô giữa tỉnh Lạng Sơn với Ninh Bình
2590/SGTVT-QLVT,PT&NL 01-11-2019 Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Quảng Ninh đi Lạng Sơn và ngược lại
2563/SGTVT-QLVT,PT&NL 31-10-2019 V/v Thực hiện công bố công suất của Bến xe khách
2535/SGTVT-QLVT,PT&NL 29-10-2019 V/v phúc đáp văn bản số 2180/SGTVT-P5 của Sở GTVT Hải Dương
2535/SGTVT-QLVT,PT&NL 29-10-2019 V/vphúc đáp văn bản số 2180/SGTVT-P5 của Sở GTVT Hải Dương
2485/TB-SGTVT 24-10-2019 TB. Về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Công ty Cổ phần Thuận an Hòa phát)
2451/SGTVT-QLVT,PT&NL 20-10-2019 Thống nhất biểu đồ chạy xe trên tuyến VTHKCĐLT Lai Châu đi Lạng Sơn và ngược lại
2424/TB-SGTVT 17-10-2019 TB. Về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (Hợp tác xã vận tải Cao Lộc)
15/CV-ML 14-10-2019 Biểu trưng logo Công ty TNHH VTCN Mai Linh Lạng Sơn
02/CV-HBX 14-10-2019 Biểu trung Logo Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại Lạng Sơn
2326/TB-SGTVT 03-10-2019 TB. về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô (Lạng Sơn - Tuyên Quang)
2337/SGTVT-QLVT,PT&NL 04-09-2019 V/v Phối hợp đề xuất bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô giữa tỉnh Lạng Sơn với Ninh Bình
1825 /SGTVT-QLVT,PT&NL 07-08-2019 V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh danh mục tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô
1691/SGTVT-QLVT,PT&NL 23-07-2019 V/v Phối hợp bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô giữa hai tỉnh Lạng Sơn và Sơn La
1645/SGTVT-QLVT,PT&NL 18-07-2019 V/v Phối hợp đề xuất bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô tuyến Lạng Sơn – Quảng Ngãi và ngược lại
1529/BC-SGTVT 05-07-2019 BC. Thực trạng công tác quản lý hoạt động đối với kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới.
1511/SGTVT-QLVT,PT&NL 03-07-2019 V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKCĐLT bằng xe ô tô
1494/SGTVT-QLVT,PT&NL 02-07-2019 V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô
1433/QĐ-SGTVT 25-06-2019 V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh có đầu tuyến tại tỉnh Lạng Sơn.
506/BC-SGTVT 08-03-2019 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
335/TB-SGTVT 15-02-2019 TB. Về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải khách cố định
86/SGTVT-VTPTNL 10-01-2019 V/v thông báo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
71/BC-SGTVT 10-01-2019 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
3042/QĐ-SGTVT 21-12-2018 QĐ. Công bố lại 02 tuyến xe buýt nội tỉnh: Lạng Sơn: Bến xe phía Nam - Na Sầm và Bến xe phía Bắc - Na Dương
3040/SGTVT-QLVTPTNL 21-12-2018 V/v Thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô
01.2018/ĐKlogo 15-12-2018 Biểu trưng Logo Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Lạng Sơn
01/KL 15-09-2018 Biểu trưng Logo CN Công ty Cổ phần thương mại Khánh Linh
06 C.ty-Đk 28-09-2017 Biểu trưng Logo Công ty TNHH MTV Toàn Lộc Văn Quan
08/CTDQ-ĐK 05-09-2017 Biểu trưng Logo Công ty TNHH Duy Quang
1037 /SGTVT-VT, PTNL 24-05-2017 V/v thông báo triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến vận tải liên vận Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; Việt Nam - Trung Quốc và dịch vụ công trực tuyến: Cấp (đổi) giấy phép kinh doanh vận tải; cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô
20-04-2017 Biểu trưng Logo Công ty Cổ phần Taxi Lạng Sơn Chi nhánh Cao Lộc
17/2017-HH 15-04-2017 Biểu trưng Logo Công ty TNHH Hương Hồi
12/ĐĐ-VP 12-04-2017 Biểu trưng Logo Chi nhánh công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Đồng Đội
20-11-2016 Biểu trưng Logo Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Tín Nghĩa
02/GĐK-CT 10-05-2016 Biểu trung Logo Công ty Cổ phần Cúc Thiên
1204/SGTVT-VTPTNL V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19