Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
564/QĐ-SGTVT 05-12-2023 Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn năm 2023
3288/TB-SGTVT 12-10-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 9.2021.
3241/SGTVT-QLVTPT&NL 07-10-2021 V/v Trả lời Sở GTVT Hải Phòng bổ sung hành trình chạy xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng đối với các tuyến vận tải khách cố định tại bến xe khách Vĩnh Niệm
3231/SGTVT-QLVT,PT&NL 07-10-2021 V/v chấp hành thời gian gửi báo cáo 2 về đăng ký sát hạch theo quy định.
2552/TB-SGTVT 16-08-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn quản lý tháng 7.2021.
2083/SGTVT-QLVTPTNL 15-07-2021 Về việc tiếp tục đôn đốc lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP (lần 03)
1778/SGTVT-QLVT,PT&NL 17-06-2021 V/v phối hợp quản lý người, phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu từ vùng đang có dịch, khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch Covid-19 đến cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
1739/TB-SGTVT 14-06-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn quản lý tháng 5.2021.
1157/SGTVT-QLVTPTNL 04-05-2021 V/v tiếp tục chấn chỉnh và xử lý vi phạm qua thiết bị GSHT tháng 3 năm 2021.
1057/TB-SGTVT 22-04-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn quản lý tháng 3.2021
1058/QĐ-SGTVT 22-04-2021 QĐ. Thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
918/QĐ-SGTVT 14-04-2021 QĐ. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu vận tải
908/TB-SGTVT 13-04-2021 TB. Danh sách phù hiệu và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Lạng Sơn cấp từ ngày 01/01/2021 đến 31/3/2021
02/TB-XMCD 08-04-2021 Thông báo công khai Đăng ký Xe máy chuyên dùng
812/SGTVT-QLVT,PT&NL 05-04-2021 V/v chấn chỉnh các đơn vị vận tải vi phạm thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu, vi phạm tốc độ của phương tiện qua TBGSHT theo quy định. (Thông báo lần 1 năm 2021)
468/TB-SGTVT 19-03-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn quản lý tháng 02.2021.
01/TB-XMCD 05-03-2021 Thông báo công khai Đăng ký Xe máy chuyên dùng
524/SGTVT-QLVTPTNL 04-03-2021 Về việc tiếp tục đôn đốc lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định (lần 02)