Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1060/SGTVT-KCHT&ATGT 22-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình Nâng cấp mặt đường Bản Ỏ - Nà Quynh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.
1017/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông thôn Loi, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng.
1021/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã Voi Xô – Bảo Đài, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng.
1018/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã Vĩnh Yên – Đồng Hương, xã Hoà Bình, huyện Hữu Lũng.
1044/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông Khuổi Mà-Kim Lư, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
1016/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã đi Lân Thuổng, thôn Bãi Danh, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng.
1047/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông liên thôn Yên Hùng-Khuổi Nà, xã Thiện Hoà, huyện Bình Gia
1020/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục thôn Đá Mài – Hợp Thành, xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng.
1032/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông xi măng Nà Dài – Khòn Nhừ - Lũng Thước, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan.
1015/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã Chiến Thắng – Hoà Bình, xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng.
1045/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình cứng hóa mặt đường Xuân Long - Tràng Các bằng vật liệu tro bay kết hợp gia cố xi măng và láng nhựa mặt đường đoạn Km0-Km4+800, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc
976/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Khòn Mùm, Pác Cáp – Nà To - Nà Bẻ (GĐ II), xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
987/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Nà Tù – Pắc Coóc đoạn Km2 – Km4, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
978/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Khe Đa 1 – Khe Đa 2, đoạn Km0-Km4, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
980/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường trung tâm xã – Bản Trầm – Bản Chu, đoạn Km2+500 – Km5, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
975/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Phiêng Quăn – Khuổi Nọi (GĐ II), xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
982/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Hoi, Tằm Chả (ĐH.36), xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
977/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hóa mặt Đường Nà Nát – Khe Pặn Ngọn (Km0-Km5), xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
979/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường huyện ĐH.42 (Quang Hòa – Bản Hang), xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
974/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Phiêng Quăn – Khuổi Nọi (GĐ III), xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
981/ SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hóa đường GTNT đường xã ĐX.408 (Bản Có – Bản Mục – Bản Táng), xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
955/SGTVT-KCHT&ATGT 15-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường GTNT trục xã Khuổi Cù - Vĩnh Tiến, đoạn Km0+000 đến Km1+500, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định (giai đoạn 1)
841/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường từ UBND xã đến thôn Nà Sòm, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
844/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pá Tặp - Bản Pẹ, xã Thuỵ Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
842/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Khuổi Thâm - Pác Cáy (ĐH.18), xã Thuỵ Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
845/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pò Mánh - Quảng Sơn, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
843/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Hát Đông - Nà Sòm, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn