Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3671/SGTVT-KCHT&ATGT 16-11-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Cứng hóa đường GTNT khu 8 (Trung tâm GDTX - đường tránh QL.4B), thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
3668/SGTVT-KCHT&ATGT 16-11-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường BTXM thôn Pá Lét - Làng Lầu, xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3667/SGTVT-KCHT&ATGT 16-11-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Cứng hóa đường GTNT khu 5 (Sân vận động - Bệnh viện Đa Khoa), thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập
3281/SGTVT-KCHT&ATGT 12-10-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường liên thôn Nà Pất - Bản Thí, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng
3280/SGTVT-KCHT&ATGT 12-10-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Tồng Cút - Mạy Đăm, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng
3279/SGTVT-KCHT&ATGT 12-10-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường liên thôn Mỏ Rọ, xã Vạn Linh (ĐH.86), huyện Chi Lăng
3207/SGTVT-KCHT&ATGT 06-10-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường BTXM từ Ngã ba Phiêng Chài - Bản Loòng Pò Bó (ĐH.30) xã Tam Gia, huyện Lộc Bình
3143/SGTVT-KCHT&ATGT 30-09-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Đường bê tông trục xã thôn Làng Áng; Đường trục xã tuyến Diễn - Gạo Trong (đoạn Gạo Trong - Ao Cả); Đường bê tông trục xã thôn Đồng Tiến, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng
3144/SGTVT-KCHT&ATGT 30-09-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Mặt đường BTXM Lương Thác - Pá Đa - Cầu Văn An, xã Nhạc Kỳ, huyện Văn Lãng.
3128/SGTVT-KCHT&ATGT 29-09-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường BTXM từ Ngã ba Phiêng Chài - Bản Loòng Pò Bó (ĐH.30), xã Tam Gia, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
3135/SGTVT-KCHT&ATGT 29-09-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Tái định cư biên giới Lủng Lầu, xã Thanh Loà, huyện Cao Lộc
3127/SGTVT-KCHT&ATGT 29-09-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường lên nghĩa trang Núi Đầu, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
3134/SGTVT-KCHT&ATGT 29-09-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Đường Co Cam - Bản Lành, xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc; Đường Kéo Cặp - Pàn Cù, xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc
2814/SGTVT-KCHT&ATGT 01-09-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Mặt đường BTXM Khun Mặng - Quảng Sơn (đoạn từ phân trường Quảng Sơn đến nhà văn hoá thôn), xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng.
2722/SGTVT-KCHT&ATGT 26-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Đường Co Cam - Bản Lành, xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc; Đường Kéo Cặp - Pàn Cù, xã Hoà Cư, huyện Cao Lộc
2723/SGTVT-KCHT&ATGT 26-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường vào trường THPT Ba Sơn, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc
2705 /SGTVT-KCHT&ATGT 25-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường lên nghĩa trang Núi Đầu, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
2719/SGTVT-KCHT&ATGT 25-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Khuổi Cù - Vĩnh Tiến, đoạn Km1+500 đến Km2+500, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định (giai đoạn 2)
2706/SGTVT-KCHT&ATGT 25-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Còn Pheo, xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc
2628/SGTVT-KCHT&ATGT 20-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường đến trung tâm xã, đoạn Km5+800 đến Km7+760, xã Chí Minh, huyện Tràng Định (giai đoạn 3)
2610/SGTVT-KCHT&ATGT 19-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường GTNT trục xã Phiêng Sâu - Pò Lầu, đoạn Km0+000 - Km2+000, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định
2611/SGTVT-KCHT&ATGT 19-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường GTNT Phiêng Sâu - Khuổi Sluồn, đoạn Km0+00 - Km3+00, xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định
2488/SGTVT-KCHT&ATGT 10-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Bờ Lình - Đồng Thia, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
2488/SGTVT-KCHT&ATGT 10-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Bờ Lình - Đồng Thia, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng
2380/SGTVT-KCHT&ATGT 03-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Văn Mịch - Nà Kít, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.
2381/SGTVT-KCHT&ATGT 03-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Đường Yên Hùng - Khuổi Nà, xã Thiện Hoà (Giai đoạn III), huyện Bình Gia; Đường Thâm Khôn - Nà Tàn, xã Thiện Hoà, huyện Bình Gia.
2245/SGTVT-KCHT&ATGT 27-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Pù Dạ - Tân Rã - Bản Liếng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2247/SGTVT-KCHT&ATGT 27-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Bản Hẻo - Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh (GĐII), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2246/SGTVT-KCHT&ATGT 27-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Mặt đường BTXM Toong Chinh - Khuổi Rào, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng.
2248/SGTVT-KCHT&ATGT 27-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường vào thôn Phai Cải, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2229/SGTVT-KCHT&ATGT 26-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Cốc Hắt - Nà Danh, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
2239/SGTVT-KCHT&ATGT 26-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Mặt đường BTXM Bình Lập - Mạy Sao, Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
2230/SGTVT-KCHT&ATGT 26-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Mặt đường BTXM Phai Pùng - Khun Bủng, xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng.
2199/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Bê tông tuyến đường huyện ĐH-84 đoạn từ ĐT250 - Trường THCS xã Quan Sơn; Đường Khun Gạt, Làng Thượng; Đường Suối Cái - Suối Bốc; Đường Làng Hăng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
2221/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Mặt đường BTXM Nặm Nhùng- Cốc Nhảng xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
2216 /SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Bản Thí - Khau Thán, xã Tràng Sơn (giai đoạn II), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2211/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Cứng hóa đường GTNT Khu 1, thị trấn Nông trường Thái Bình - Khe Loỏng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập
2206/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Cứng hóa đường ĐX.412 trung tâm xã - Bản Trầm - Bản Chu đoạn Km4-Km5, xã Thái Bình, huyện Đình Lập
2201/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường đến trung tâm thôn Bản Lăm (ĐH.82), xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng
2218/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Bản Luồng - Bản Giểng (ĐH.36), xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
2213/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường BTXM Nà Phi - Già Nàng (ĐX.350), xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
2208/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Tồng Nọt – Nà Nưa – Lũng Tắng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng
2203/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Bê tông tuyến đường Nà Dạ - Khau Quang, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
2198 /SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Cứng hóa đường ĐH.48 (Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca), đoạn trên địa bàn thôn Bình Thắng, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
2220/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường giao thông thôn Nà Yêu, xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2215/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Nà Lượt - Bản Kình - Bản Đú, xã Lương Năng, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2210/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường BTXM Nà Tằm - Vân An (ĐX.324), xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
2205/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Thằm Nà, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng
2200/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Tân Minh - Nà Pàng, xã Vân An, huyện Chi Lăng
2222/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Đường trục xã Quang Tiến - Kha Hạ; Đường trục xã Pá Te - Lân Kẽm; Đường trục xã Kha Hạ - Làng Khả, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
2217/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Khòn Hẩu - Nà Văng, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2212/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Cứng hóa đường ĐH.48 (Cường Lợi - Đồng Thắng - Lâm Ca), đoạn trên địa bàn xã Cường Lợi - Đồng Thắng, huyện Đình Lập
2207/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Bê tông tuyến đường Nà Trác- Khòn Nạo, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
2202/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Bê tông tuyến đường Mạ B, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
2219/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Ba Xã - Khòn Ngòa, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2214/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Đường Bản Chạp - Nà Dảo, xã Đồng Giáp (GĐ II); Đường Nà Bản - Bắc Nam - Khuổi Nọi, xã Đồng Giáp (GĐ III), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2209/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường liên thôn Làng Vặc, Thị Trấn Chi Lăng - Minh Khai, xã Chi Lăng.
2204/SGTVT-KCHT&ATGT 23-07-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Bê tông tuyến đường Kéo Gà - Khau Soong, xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
1060/SGTVT-KCHT&ATGT 22-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình Nâng cấp mặt đường Bản Ỏ - Nà Quynh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.
1018/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã Vĩnh Yên – Đồng Hương, xã Hoà Bình, huyện Hữu Lũng.
1044/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông Khuổi Mà-Kim Lư, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia
1016/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã đi Lân Thuổng, thôn Bãi Danh, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng.
1047/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông liên thôn Yên Hùng-Khuổi Nà, xã Thiện Hoà, huyện Bình Gia
1020/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục thôn Đá Mài – Hợp Thành, xã Tân Lập, huyện Hữu Lũng.
1032/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông xi măng Nà Dài – Khòn Nhừ - Lũng Thước, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan.
1015/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã Chiến Thắng – Hoà Bình, xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng.
1045/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình cứng hóa mặt đường Xuân Long - Tràng Các bằng vật liệu tro bay kết hợp gia cố xi măng và láng nhựa mặt đường đoạn Km0-Km4+800, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc
1017/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông thôn Loi, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng.
1021/SGTVT-KCHT&ATGT 20-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường bê tông trục xã Voi Xô – Bảo Đài, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng.
980/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường trung tâm xã – Bản Trầm – Bản Chu, đoạn Km2+500 – Km5, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
975/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Phiêng Quăn – Khuổi Nọi (GĐ II), xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
982/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Hoi, Tằm Chả (ĐH.36), xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
977/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hóa mặt Đường Nà Nát – Khe Pặn Ngọn (Km0-Km5), xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
979/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường huyện ĐH.42 (Quang Hòa – Bản Hang), xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
974/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Phiêng Quăn – Khuổi Nọi (GĐ III), xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
981/ SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hóa đường GTNT đường xã ĐX.408 (Bản Có – Bản Mục – Bản Táng), xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
976/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Khòn Mùm, Pác Cáp – Nà To - Nà Bẻ (GĐ II), xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
987/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Nà Tù – Pắc Coóc đoạn Km2 – Km4, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
978/SGTVT-KCHT&ATGT 16-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Khe Đa 1 – Khe Đa 2, đoạn Km0-Km4, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
955/SGTVT-KCHT&ATGT 15-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường GTNT trục xã Khuổi Cù - Vĩnh Tiến, đoạn Km0+000 đến Km1+500, xã Tân Tiến, huyện Tràng Định (giai đoạn 1)
844/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pá Tặp - Bản Pẹ, xã Thuỵ Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
842/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Khuổi Thâm - Pác Cáy (ĐH.18), xã Thuỵ Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
845/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pò Mánh - Quảng Sơn, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
843/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Hát Đông - Nà Sòm, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
841/SGTVT-KCHT&ATGT 07-04-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường từ UBND xã đến thôn Nà Sòm, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn