Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2628/SGTVT-KCHT&ATGT 20-08-2021 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường đến trung tâm xã, đoạn Km5+800 đến Km7+760, xã Chí Minh, huyện Tràng Định (giai đoạn 3)