Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
554/QĐ-SGTVT 28-11-2023 Quyết định thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ T10.2023 Sở GTVT Lạng Sơn
2077/SGTVT-VP 06-11-2023 V/v Phối hợp truyền thông dịch vụ công toàn trình về đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
1021/QĐ-BQLXD 16-10-2023 QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2023
86/KH-SGTVT 06-10-2023 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Giao thông vận tải
85/KH-SGTVT 03-10-2023 Tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023
82/KH-SGTVT 28-09-2023 KH Thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
81/KH-SGTVT 25-09-2023 KH Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2030 của Sở giao thông vận tải
905/QĐ-HĐX 18-09-2023 QĐ. Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023
79/KH-SGTVT 10-09-2023 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
79/KH-SGTVT 10-09-2023 Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
78/KH-SGTVT 08-09-2023 Triển khai nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023
77/KH-SGTVT 06-09-2023 Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 (Thay thế Kế hoạch số 11/KH-SGTVT ngày 13/01/2023)
74/KH-SGTVT 05-09-2023 Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm "Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực
349/QĐ-SGTVT 11-08-2023 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 6 năm 2023
1345/SGTVT-QLVTPTNL 01-08-2023 V/v Có ý kiến phối hợp Quản lý tuyến vận tải khách bằng ô tô
1284/SGTVT-QLCL 24-07-2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.
90/NQ-CP 16-06-2023 NQ. Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.......
962/SGTVT-QLCL 08-06-2023 V/v thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư trong việc trình thẩm định, quản lý hồ sơ sau thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế -kỹ thuật, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.
63/KH-SGTVT 18-05-2023 Kế hoạch phối hợp tuyên truyền ATGT trong "Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ Toàn cầu" và kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh THPT, mùa du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
186/QĐ-SGTVT 27-04-2023 QĐ. Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn Quý II năm 2023
186/QĐ-SGTVT 27-04-2023 QĐ. Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn Quý II năm 2023
618/SGTVT-QLVTPTNL 18-04-2023 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tựan toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2023
537/SGTVT-QLVTPT&NL 06-04-2023 Trả lời Sở Quảng Ninh về việc phối hợp đăng ký khai thác tuyến vận tải khách bằng ô tô
430/SGTVT-QLVTPT&NL 05-04-2023 V/v Phối hợp đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHKLT bằng xe ô tô
497/SGTVT-VP 31-03-2023 Tăng cường thực hiện việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử
491/SGTVT-TTGTVT 31-03-2023 V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
133/QĐ-SGTVT 24-03-2023 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 02 năm 2023
28/QĐ-SGTVT 02-02-2023 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 01 năm 2023
105/SGTVT-VP 19-01-2023 V/v Triển khai thực hiện Phòng,chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
13/KH-SGTVT 19-01-2023 KH. Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2023
3385/QĐ-SGTVT 03-11-2022 QĐ. Điều chỉnhbiểu đồ chạy xe trên 02 tuyến buýt nội tỉnh Lạng SơnMai Pha-Na Sầmvà Bến xe phía Bắc -Na Dương
3202/QĐ-SGTVT 18-10-2022 QĐ. Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn Quý IV năm 2022
3073/HD-SGTVT 06-10-2022 HD. Về việc thực hiện đánh giá tiêu chí giao thông (tiêu chí 2) trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn.
3013/QĐ-SGTVT 29-09-2022 QĐ. Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu vận tải
2866/QĐ-SGTVT 15-09-2022 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 8 năm 2022
2631/SGTVT-KCHT&ATGT 25-08-2022 V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 03 năm 2022, có tên quốc tế là Ma - on.
2585/SGTVT-KCHT&ATGT 23-08-2022 V/v tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mới.
2587/QĐ-SGTVT 23-08-2022 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 7 năm 2022
2433/SGTVT-KCHT&ATGT 10-08-2022 V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 02 năm 2022.
2389/QĐ-SGTVT 05-08-2022 QĐ. Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
617/QĐ-BQLXD 12-07-2022 QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
2059/SGTVT-KCHT&ATGT 07-07-2022 V/v góp ý, đăng tải dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1998/SGTVT-KCHT&ATGT 01-07-2022 V/v tham gia ý kiến đối dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.
1907/SGTVT-KCHT&ATGT 22-06-2022 V/v góp ý, đăng tải dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Quy định về Quản lý vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1889/SGTVT-VP 21-06-2022 V/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia
1822/SGTVT-QLVTPTNL 16-06-2022 V/v sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông vào sát hạch tháng 6/2022
1823/SGTVT-QLVTPTNL 16-06-2022 V/v quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp, đổi giấy phép lái xe năm 2022
1816/SGTVT-QLVTPTNL 15-06-2022 V/V trả lời Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến Nam Định (BX khách Giao Thủy - BX Phía Bắc Lạng Sơn)
1810/QĐ-SGTVT 15-06-2022 QĐ. Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn Quý II năm 2022
1802/SGTVT-VP 15-06-2022 V/v đỗ xe đúng quy định đảm bảo trật tự ATGT quanh trụ sở cơ quan.
1752/SGTVT-QLVTPTNL 10-06-2022 V/v cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và điều chỉnh kế hoạch SH tháng 6.2022
458/QĐ-HĐXT 31-05-2022 QĐ. Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức năm 2022
606/BC-SGTVT 10-03-2022 BC. Về việc rà soát, góp ý dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
495/BC-SGTVT 25-02-2022 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
386/SGTVT-TQLVTCK 14-02-2022 V/v triển khai Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
4098/SGTVT-TQLVTCK 20-12-2021 V/v thực hiện chế độ báo cáo hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Trung
4040/QĐ-SGTVT 16-12-2021 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong 01 tháng có từ 05 lần/1000km chạy xe
4037/QĐ-SGTVT 16-12-2021 QĐ. V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn Quý IV năm 2021
3858/QĐ-SGTVT 01-12-2021 QĐ. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng và tương đương cấp Phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
3822/BC-SGTVT 29-11-2021 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
32/2021/QĐ-UBND 12-11-2021 QĐ. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
3615/QĐ-SGTVT 10-11-2021 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong 01 tháng có từ 05 lần/1000km chạy xe
3403/KH-SGTVT 25-10-2021 KH.HDTT. Tổ chức hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3405/KH-SGTVT 25-10-2021 KH. Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
3263/SGTVT-KCHT&ATGT 11-10-2021 V/v chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới và cơn bão Kompasu.
3148/QĐ-SGTVT 30-09-2021 QĐ. Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
2867/SGTVT-KCHT&ATGT 08-09-2021 V/v chủ động ứng phó với cơn bão CONSON và mưa lớn, gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất.
2327/QĐ-SGTVT 30-07-2021 QĐ. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải
2037/SGTVT-VP 09-07-2021 V/v Phát động phong trào hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2021).
2014/SGTVT-KCHT&ATGT 07-07-2021 V/v Chủ động triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới.
17/2021/QĐ-UBND 06-07-2021 QĐ. Ban hành Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1726/SGTVT-KCHT&ATGT 13-06-2021 V/v Chủ động ứng phó mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất.
1697/QĐ-SGTVT 10-06-2021 QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải
1691/KH-SGTVT 09-06-2021 KH. Huy động phương tiện thực hiện vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương để chủ động ly phòng, chống dịch Covid-19
1658/QĐ-SGTVT 07-06-2021 QĐ. Về việc Phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1488/QĐ-SGTVT 25-05-2021 QĐ. Xác nhận hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Giao thông vận tải
1491/QĐ-SGTVT 25-05-2021 QĐ. Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
1493/KH-SGTVT 25-05-2021 KH. Xây dựng điều chỉnh giao thông vận tải đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1414/SGTVT-VP 19-05-2021 V/v Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp GTVT Việt Nam''
1284/SGTVT-VP 12-05-2021 V/v tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
1114/KH - SGTVT 27-04-2021 KH. Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
1085 /SGTVT-QLVTPTNL 26-04-2021 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1075/QĐ-SGTVT 23-04-2021 QĐ. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải
784/QĐ-HĐXT 01-04-2021 QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
686/QĐ-SGTVT 23-03-2021 Quy chế Quản lý, cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin của Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
679/QĐ-SGTVT 22-03-2021 QĐ. Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
678/QĐ-SGTVT 22-03-2021 QĐ. Về việc kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
426/PĐ-SGTVT 23-02-2021 Phát động Phong trào Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021)
284/QĐ-SGTVT 03-02-2021 QD. Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
284/QĐ-SGTVT 03-02-2021 QĐ. Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
234/KH-SGTVT 29-01-2021 KH. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”
233/SGTVT-VP 29-01-2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch COVID-19
218/SGTVT-QLVTPT&NL 28-01-2021 V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lạng Sơn đi Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại.
226/PĐ-SGTVT 28-01-2021 Phát động Phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021
124/SGTVT-QLVTPTNL 18-01-2021 V/v Thực hiện chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
3485/SGTVT-KCHT&ATGT 17-12-2020 V/v tuyên truyền, rà soát hệ thống rào chắn không để vật nuôi ra đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn gây mất an toàn giao thông.
3324/QĐ-SGTVT 03-12-2020 QĐ. Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
3003/QĐ-SGTVT 09-11-2020 QĐ. Phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2020
2009 /QĐ-SGTVT 10-08-2020 QĐ. Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải
1966/SGTVT - VP 05-08-2020 V/v Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống Covid-19