Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1435/TB-SGTVT 16-05-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 4/2022
262/TB-BQLXD 18-04-2022 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
1054/TB-SGTVT 14-04-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
651/TB-SGTVT 14-03-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
384/TB-SGTVT 14-02-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 01/2022
369/TB-SGTVT 11-02-2022 TB. Về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên tuyến Lạng Sơn (BX Phía Bắc Lạng Sơn) đi Đà Nẵng (Bến xe Trung tâm Đà Nẵng) và ngược lại
295/TB-SGTVT 26-01-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô (Hợp tác xã vận tải Cao Lộc)
197/TB-SGTVT 17-01-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 12/2021.
133/TB-SGTVT 12-01-2022 TB. Về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Cao Lộc (BX Phía Bắc) đi Tràng Định (Thất Khê) và ngược lại
108/TB-SGTVT 11-01-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô (HTX Duy Long)
4162/TB-SGTVT 24-12-2021 TB. Về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (HTX Vận tải Đoàn Kết)
4000/TB-SGTVT 14-12-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 11/2021.
3504/TB-SGTVT 01-11-2021 TB. Về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công
3483/TB-SGTVT 29-10-2021 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
6662/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT 17-09-2021 Truyền thông vận động cán bộ địa phương tham gia triển khai mô hình ‘‘Bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng’’
6662/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT 17-09-2021 Truyền thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình ‘‘Bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương’’ có sự tham gia của cộng đồng
2549/TB-SGTVT 16-08-2021 TB. Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2329/TB-SGTVT 30-07-2021 TB. Về việc công bố luồng xanh và phân luồng giao thông và vị trí các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2332/TB - HĐTD 30-07-2021 TB. Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển
2113/TB - HĐTD 19-07-2021 TB. Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
2008/TB-SGTVT 07-07-2021 TB. Về việc sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1702/TB- HĐTD 10-06-2021 TB. Hình thức, nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
1701/TB - HĐTD 10-06-2021 TB. Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải
1579/TB-SGTVT 01-06-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1286/TB-SGTVT 12-05-2021 TB. Về việc tổ chức hoạt động vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1173/SGTVT-VP 05-05-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
1129/TB-GTVT 28-04-2021 TB. Bổ sung một số nội dung và lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1108/TB-SGTVT 26-04-2021 TB. Tuyển dụng viên chức năm 2021
659/TB-SGTVT 22-03-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ kýcủa Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh traSở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
659/TB-SGTVT 22-03-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ kýcủa Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh traSở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
522/TB-SGTVT 04-03-2021 TB. V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
19-CV/BTGTW 09-02-2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Lê Thanh Nghị
78/TB-BQLXD 09-02-2021 TB. V/v Bổ sung yêu cầu chuyên ngành cần tuyển dụng viên chức năm 2021
68/TB-BQLXD 03-02-2021 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
272/TB-SGTVT 02-02-2021 TB. Lịch trực tổ chức vận tải trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021
3223/SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình cứng hóa mặt đường Xuân Long - Tràng Các bằng vật liệu tro bay kết hợp gia cố xi măng và láng nhựa mặt đường đoạn Km0-Km4+800, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc
3222/SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông thôn Pá Te - Hoan Thượng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
3067/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường giao thông Khau Bao - Vũ Thắng - Nà Càng xã Tân Tri và đường Tiên Đáo II xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3090/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường BTXM tuyến Cốc Lùng – Gióng xã Đô Lương (nay là xã Vân Nham), huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3082/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Đồng Bé – Đồng La, xã Yên Bình. Vĩnh Yên – Đồng Lốc, xã Hòa Bình. Đất Đỏ - Phú Hòa, xã Hòa Thắng. Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3068/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường GTNT trục xã Đoàn Kết - Khuổi Tó, đoạn Km 1+500 đến Km2+170, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3077/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Quyến – Bản Mới A – Bản Mới B, xã Tú Đoạn, tỉnh Lạng Sơn
3064/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa đường Nà Lầm - Nà Vang (giai đoạn 2); Đường huyện ĐH.46 (Còn Quan - Nà Lừa) ðoạn từ Km0+00 - Km0+500, xã Bính Xá; Cứng hoá đường Pò Háng - Khẩu Nua, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh
3092/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm Đường Nà Chuông - Thồng Duống, đường Lũng Phúc - Bản Bang (Đoạn từ 2+700 đến Km4+700) xã Tri Lễ; đường BTXM Pác Làng - An Mạ, xã Song Giang (GĐ II); đường GTNT Bản Xó - Khòn Hủ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan
3087/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Đường Nà Cà – Nà Vạc, Đon Chang – Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3060/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Nà Thuộc - Khuổi Tà - Bản Bắc Xa; công trình Cứng hoá đường Bản Háng -Tắp Tính, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3071/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Cốc Ca – Khuổi Rượi, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2975/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Pò Qua – Pò Ngòa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3066/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa ðýờng GTNT ðýờng xã ÐX.408 (Bản Có - Bản Mục - Bản Táng); Cứng hóa ðýờng Bản Mục - Bản Táng, xã Kiên Mộc; Cứng hóa mặt ðýờng Quang Hòa - Bản Hang (Km10-Km16), xã Kiên Mộc, huyện Đì
3095/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hóa đường từ trung tâm xã - Pắc Coóc, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
3089/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Trại Nhạn – Phố Vị, xã Hòa Sơn. Bê tông trục xã Đồng Liên – Đồng Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3062/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa ðýờng Bình Thắng - Nà Lầm, xã Lâm Ca; Cứng hóa ðýờng Bình Lâm - Khe Ca (ÐX.424), xã Lâm Ca; Cứng hóa đường Khe Xiếc - Khe Loòng (ÐX.422), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập.
3073/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường đến trung tâm xã, đoạn Km0+00 đến Km3+300, xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3078/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Kéo Ca – Pá Tuồng, xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3063/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Bình Chương - Khe Bó (ĐH.44) đoạn Km6+718,36 - Km8+335,87, xã Cường Lợi; công trình Cứng hóa ðýờng từ trung tâm xã ðến thôn Pắc Dầu, xã Ðồng Thắng, huyện Ðình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3091/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Bê tông tuyến đường UBND xã-Nam Lân 2 (ĐX.813), xã Y Tịch. Suối Phầy, xã Hữu Kiên. Nà Phước+Nà Khòn-Khun Khuông, xã Vân Thủy-Nhân Lý. Làng Thành-Nà Pất-Nà Nhì (đoạn thôn Nà Nhì), xã Chiến Th
3086/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pá Tặp – Bản Pẹ, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3072/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Phai Xả, xã Chu Túc, huyện Văn Quan (Đường Cốc Phường – Pha Xả) , tỉnh Lạng Sơn
3076/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Quấn – Poọng Cáu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3065/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hoá đường ĐX.403 Km4 ĐH.40 - Thôn Khe Chòi, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3093/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm Đường Kéo Háy - Bản Mù -Nà Đông - Nà Lốc, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan
3088/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Thâm Mè – Khun Slam,(ĐT230 cũ hiện nay là đường trục xã), xã Hoàng Việt và đường từ UBND xã đến thôn Nà Sòm, xã Bắc La huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3061/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa đường từ UBND xã đến Bản Chu, xã Thái Bình; Cải tạo, nâng cấp Đường Khe Sân - Khe Đa I, xã Thái Bình, huyện Đình Lập.
3070/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Bản Bác – Hang Nàng Tiên, xã Vĩnh Lạ, huyện Văn Quan , tỉnh Lạng Sơn
3074/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Soong Tài – Quang Khao, xã Ái Quốc,huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3059/SGTVT-KCHT&ATGT 12-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cứng hóa đường Vằng Chộc - Khe Đa I, xã Thái Bình (giai đoạn 1), huyện Đình Lập
815/QĐ-VPCP 04-11-2020 KH. Truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
2917/SGTVT-KCHT&ATGT 29-10-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường GTNT trục xã Nặm Khoang – Nà Pàu, xã Đội Cấn, huyện Tràng Định.
2911/SGTVT-KCHT&ATGT 28-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Kéo Ca - Pá Tuồng, xã Đại An, huyện Văn Quan.
2910/SGTVT-KCHT&ATGT 28-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Phai Xả, xã Chu Túc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Đường Cốc Phường - Phai Xả).
2912/SGTVT-KCHT&ATGT 28-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường BTXM Cốc Ca - Khuổi Rượi, xã Khánh Khê huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (đoạn Km2+00 ÷ Km3+700).
2859/SGTVT-KCHT&ATGT 23-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Bình Chương - Khe Bó (ĐH.44) đoạn Km6+718,36 - Km8+335,87, huyện Đình Lập.
2854/SGTVT-KCHT&ATGT 23-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cứng hóa đường Bản Háng - Tắp Tính, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập.
2856/SGTVT-KCHT&ATGT 23-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cải tạo, nâng cấp Đường Khe Sân - Khe Đa I, xã Thái Bình, huyện Đình Lập.
2858/SGTVT-KCHT&ATGT 23-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cứng hóa đường Bình Lâm - Khe Ca (ĐX.424), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập.
2855/SGTVT-KCHT&ATGT 23-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cứng hóa đường từ UBND xã đến Bản Chu, xã Thái Bình, huyện Đình Lập.
2857/SGTVT-KCHT&ATGT 23-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Cứng hoá đường Khe Xiếc - Khe Loòng (ĐX.422), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập.
2831/SGTVT-KCHT&ATGT 22-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường bê tông xi măng Pò Qua - Pò Ngoà, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.
2822/SGTVT-KCHT&ATGT 22-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Pá Tặp - Bản Pẹ, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng.
2824/SGTVT-KCHT&ATGT 22-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Nà Cà - Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng.
2832/SGTVT-KCHT&ATGT 22-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường bê tông xi măng Bản Quấn - Pọng Cáu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.
2821/SGTVT-KCHT&ATGT 22-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Thâm Mè - Khun Slam, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.
2823/SGTVT-KCHT&ATGT 22-10-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Đon Chang - Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng.
2784/SGTVT-KCHT&ATGT 20-10-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Bê tông trục xã Ao Sen - Cây Hồng – Mỏ Tối, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng.
2760/SGTVT-KCHT&ATGT 19-10-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn công trình: Đường Nà Ma - Cặm Lực (giai đoạn II), xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia.
2219/TB-SGTVT 01-09-2020 TB. Chức danh và giới thiệu chữ ký của Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
2101/TB-SGTVT 19-08-2020 TB. Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 4 (bão Higos) từ ngày 20-24/8/2020
1992/TB-SGTVT 07-08-2020 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
1856/TB-SGTVT 23-07-2020 TB. Chức danh và giới thiệu chữ kýcủa Giám đốc Sở Giao thông vận tảitỉnh Lạng Sơn
216/TB-BQLXD 19-06-2020 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
60/QĐ-SGTVT 29-05-2020 QĐ. Về việc tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
772/TB-SGTVT 01-04-2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
263/SGTVT-VP 07-02-2020 V/v tăng cường Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
210/SGTVT-VP 04-02-2020 Về việc Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
382/TB-BQLDA 30-08-2019 TB. Về việc tuyển dụng viên chức và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
1773/TB-SGTVT 01-08-2019 TB. Về việc Tổ chức trực đảm bảo giao thông cơn bão số 3 từ ngày 01-05/8/2019
1374/TB-SGTVT 19-06-2019 V/v tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1163/SGTVT-VP 24-05-2019 V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019
1116/TB-SGTVT 22-05-2019 TB. Về việc thí điểm thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tại Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
161/LĐCP 25-04-2019 Vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra