Chiều 04/02/2018, Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức và người lao động Sở Giao thông vận tải năm 2018.

          Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở, cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, lao động cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải.

 

122222222222222d (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

          Tại Hội nghị toàn thể công chức và người lao động đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ chương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Hội nghị công chức và Người lao động năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kết kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2016 – 2017; Báo cáo công khai kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2017 và nhiệm vụ thực hiện dự toán NSNN năm 2018. Các Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những kết quả đạt được của Sở trên các mặt công tác, gồm: Thực hiện Nghị quyết, chủ chương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước; Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác thi đua, khen thưởng; Hoạt động công tác đoàn thể; Công khai kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2017. Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân cùng những biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo đã đưa ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Sở trong năm 2018 trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 được UBND tỉnh, Bộ GTVT giao thực hiện.

 

123333333333 (FILEminimizer).jpg

 

          Phát biểu bế mạc Hội nghị Đ/c Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng khắc phục khó khăn của toàn thể công chức và người lao động Sở GTVT trong thời gian qua và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Quang Hiếu – Văn phòng Sở