1_0.jpg

Tổng thể hướng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)

Ngày 24/12/2020, đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Văn Vương – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã tham gia hội nghị thông qua Báo cáo đầu kỳ công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức tại trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng.

2.JPG

 Ông Trần Văn Vương - PGĐ Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp.

- Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 115 km, trong đó: Trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km, đi qua huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định và trên địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 63 km, đi qua huyện Thạch An, huyện Quảng Hoà (huyện Phục Hòa và huyện Quảng Uyên cũ), huyện Trùng Khánh (huyện Trà Lĩnh cũ), huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. Tuyến nối đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào thành phố Cao Bằng có chiều dài khoảng 15,5 km đi qua các huyện Quảng Hoà (huyện Quảng Uyên cũ), huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng. Điểm đầu tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng kết nối vào đoạn nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Điểm cuối dự án tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh và quốc lộ 34, thuộc khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng.

- Quy mô dự án:

+ Giai đoạn 1: Đầu tư khoảng 93 km (từ Km0+00 tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng đến Km93+00 nút giao với quốc lộ 3 tại lý trình Km307+650 quốc lộ 3, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa) với quy mô nền đường 17 m, mặt đường rộng 14 m với 4 làn xe (4 x 3,5 m), lề gia cô rộng 0,5 m (2 x 0,25 m), dải phân cách và dải an toàn rộng 1,5 m (0,5 m + 2 x 0,5 m), lề đất rộng 1,0 m (2 x 0,5 m).

          + Giai đoạn 2 (hoàn thiện): Đầu tư tiếp khoảng 22 km (từ Km93+00 nút giao với quốc lộ 3 tại lý trình Km307+650 quốc lộ 3 xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa đến Km115+00 tại cửa khẩu Trà Lĩnh) với quy mô bề rộng nền đương 17 m, mặt đường rộng 14 m với 4 làn xe (4 x 3,5 m), lề gia cố rộng 0,5 m (2 x 0,25 m), dải phân cách và dải an toàn rộng 1,5 m (0,5 m + 2 x 0,5 m), lề đất rộng 1,0 m (2 x 0,5 m) làn dừng xe khẩn cấp không liên tục.

Tại cuộc họp, đại diện tỉnh Lạng Sơn nhất trí phương án tuyến và vị trí điều chỉnh hướng tuyến tránh đập Thâm Luông và khu dân cư thôn Thâm Luông, xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, đề nghị tư vấn thiết kế cập nhật tuyến tránh thị trấn Na Sầm và đèo Bó Cùng Quốc lộ 4A vào trong dự án. Trong bước thiết kế kỹ thuật đề nghị khảo sát nhu cầu bố trí đường gom dân sinh, hầm chui dân sinh để phục vụ đời sống, sinh hoạt, phát triển kinh tế của nhân dân dọc hai bên tuyến đường.

 Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án dự kiến 12.546 tỷ đồng, tương đương 135 tỷ đồng/km. Dự kiến phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tháng 3/2021.

          Nguyễn Đình Trung - Phòng Kế hoạch - Tài chính