Nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời  nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng của Hành lang an toàn đường bộ (HLATĐB) đến các cấp chính quyền cơ sở, các tổ chức và cá nhân sống ven các tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn. Từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trong HLATĐB.

          Ngày 26/3/2021, đựợc sự thống nhất giữa lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn và Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn. Thanh tra Sở GTVT Lạng Sơn phối hợp với liên chi đoàn Sở GTVT Lạng Sơn - chi đoàn UBND huyện Bắc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực quan về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho người dân sống dọc tuyến Quốc lộ 1B và đường tỉnh 243 trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

          Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, các cán bộ lãnh đạo UBND xã, công chức thực hiện nhiệm vụ về giao thông, cùng hơn 100 hộ gia đình sinh sống dọc hai bên đường QL.1B và ÐT.243.

 

          Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn phát biểu tại Hội nghị

 

Trong thời gian 1 buổi, Thanh tra Sở Giao thông vận tải  đã tuyên truyền các văn bản quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; một số quy định xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, lập lại trật tự HLATĐB.