Thực hiện Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ cho Hội Khoa học kỹ thuận Cầu đường tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Ngày 20/8/2021, Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường đã phối hợp với Sở GTVT tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh”.

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải; đại diện Lãnh đạo Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở; Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; đại diện các phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế, giám sát và xây dựng và quản lý bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đại diện các đơn vị đều có báo cáo tham luận cho buổi hội thảo, góp ý sôi nổi để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh.

anh 1.jpg

Đồng chí Nghiêm Văn Hải – Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường phát biểu tại Hội thảo

 

GĐ Vĩ.jpg

Đồng chí Dương Công Vĩ - Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại Hội thảo