Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

          Sáng ngày 25/12, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021. Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) và kết nối tới hơn 10 điểm cầu truyền hình trực tuyến tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng Bộ GTVT tại TP.Hồ Chí Minh và 62 địa phương trên toàn quốc.  Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Y tế và đại diện một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

           Các đại biểu tham dự chương trình sẽ được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành GTVT; Tham luận của các cơ quan, đơn vị; Công bố các quyết định khen thưởng năm 2021 và chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương.

          Trong năm 2021, Bộ GTVT có nhiều kết quả nội bật như: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có nhiều chuyển biến mạnh mẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; Công tác lập quy hoạch ngành quốc gia được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, kịp thời; Công tác bảo đảm hoạt động vận tải cơ bản được thông suốt, an toàn; Công tác giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng kế hoạch được giao; nhiều dự án quan trọng khắc phục được khó khăn, đưa vào khai thác; công tác chuẩn bị đầu tư được chuẩn bị kỹ lưỡng; Công tác bảo đảm trật tự, ATGT tiếp tục có nhiều cải thiện; Công tác xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phương thức quản lý hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Kết quả giải ngân hàng tháng trong năm 2021 của Bộ GTVT đều trong số các bộ, ngành đạt tỷ lệ cao so với bình quân chung cả nước; trong đó: đến hết tháng 11/2021 đã giải ngân đạt 71,5%, dự kiến hết tháng 01/2022 đạt trên 95% đáp ứng yêu cầu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/202120.

          Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực giao thông vận tải, Bộ đã triển khải nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ GTVT về bảo đảm hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch Covid-19 để xử lý, tháo gỡ ngay vướng mắc, bảo đảm hoạt động vận tải lưu thông an toàn, thông suốt; về để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải tại các địa phương; đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi ngay các quy định trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gây khó khăn trong vận chuyển lưu thông hàng hóa. Song song với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Bộ. Bộ đã tổ chức ký Chương trình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai các giải pháp về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành GTVT; hoàn thành 21 nhiệm vụ/chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 100% cán bộ sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng… Theo đánh giá xếp hạng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GTVT xếp thứ 9/18 bộ, ngành về chỉ số chuyển đổi số và là 1 trong 2 Bộ xếp hạng A về chỉ số an toàn thông tin mạng. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thể chế; xây dựng, tinh gọn bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công,...

          Về phía tỉnh Lạng Sơn, góp vào thành tích chung của Bộ Giao thông vận tải, trong năm 2021, Sở GTVT Lạng Sơn đã triển khai kịp thời các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ, đã đạt được kết quả nổi bật như: Công tác Quản lý Nhà nước lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong năm đã tham gia ý kiến, phối hợp với Bộ GTVT trong quá trình lập các Quy hoạch Quốc gia thuộc lĩnh vực GTVT thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác lập Quy hoạch tỉnh đang được triển khai chỉ đạo thực hiện theo đúng Kế hoạch đã đề ra, dự kiến sẽ trình xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương trong tháng 6 năm 2022. Đã hoàn thành xây dựng Ttiển khai kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động s 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 ca Ban Chp hành Đảng b tnh v phát trin h tng kinh tế - xã hi, trng tâm là h tng giao thông, đô th, khu, cm công nghip đã đề ra. tỉnh Lạng Sơn đã đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện mở mới, đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường địa phương và đưa vào khai thác sử dụng 64,5km đường tỉnh, đường huyện; sửa chữa được trên 66,8Km đường quốc lộ, trên 37,5Km đường tỉnh; Cải tạo, xử lý được 10 vị trí điểm đen trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh; Tính đến hết năm 2021 đã triển khai thi công 69 công trình cầu dân sinh thuộc LRAMP, đến nay hoàn thành 65 cầu đáp ứng sự mong mỏi, nhu cầu đi lại của nhiều thôn, xã trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển KTXH vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng mới 360Km mặt đường BTXM đường GTNT các loại, đạt 103,7% vượt mục tiêu đề ra, sử dụng hết 38.450 tấn xi măng; Tính đến thời điểm hiện tại, số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa là 164/181 xã (đạt 90,6%); số thôn có đường giao thông đến trung tâm thôn được cứng hóa là 1.084/1.551 (đạt 69,9%). Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Cao tốc BG-LS, tuyến QL1 và 459,2 km đường Quốc lộ bao gồm 06 tuyến qua địa bàn, 725,3 km đường tỉnh và 112,5Km đường tuần tra biên giới, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.  Tăng cường ch đạo siết cht công tác qun lý nhà nước, nâng cao cht lượng đào to, sát ht cp giy phép lái xe. Thực hiện kế hoch sát hch cp GPLX tùy theo tình hình dch trên địa bàn. Công ty Đăng kim xe cơ gii Lng Sơn đã kim định 26.696 lượt phương tin tăng 6,31% so vi cùng k; S lượng đạt: 24.358 phương tin tăng 9,34% so vi cùng k; S lượng không đạt: 2.338 phương tin, gim 17,5% so vi cùng k. Lực lượng Thanh tra GTVT đã thực hiện 104 kế hoạch Thanh tra, qua đó phát hiện 456 trường hợp VPHC, tương ứng số tiền xử phạt là: 592.150.000 đồng. Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã tổ chức thực hiện 1.464 ca với 5.865 lượt cán bộ, đã tiến hành kiểm tra tổng số 672 trường hợp xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa; phát hiện và lập biên bản VPHC 157 trường hợp, xử phạt VPHC, nộp kho bạc nhà nước với tổng số tiền là 200.750.000 đồng. Tình hình tai nn giao thông năm 2021, gim c 03 tiêu chí. C thể: xy ra 52 v tai nn giao thông, làm chết 49 người, b thương 18 người; so vi cùng k ca năm 2020 gim 01 v (52/53)= -2 %, gim 03 người chết (49/52)= -5,8%, gim 02 người b thương (18/20)= -10%.

                                                                                                            Lã Xuân Trường

                                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ