Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối với hội nghị của tỉnh triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sáng ngày 23/3/2023, tại Hội trường H1, trụ sở Sở Giao thông vận tải, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối với hội nghị của tỉnh triển khai Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải gồm toàn thể đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\2023\Ảnh\HN Học Tập TT HCC 2023\1.jpg

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã được nghe giáo sư, tiến sỹ Mạch Quang Thắng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt hai chuyên đề đó là: Chuyên đề 1: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề do đồng chí báo cáo viên truyền đạt, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ thời gian tới cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Quang Hiếu – Văn phòng Sở