Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3093/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm Đường Kéo Háy - Bản Mù -Nà Đông - Nà Lốc, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan
3070/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Bản Bác – Hang Nàng Tiên, xã Vĩnh Lạ, huyện Văn Quan , tỉnh Lạng Sơn
3064/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa đường Nà Lầm - Nà Vang (giai đoạn 2); Đường huyện ĐH.46 (Còn Quan - Nà Lừa) ðoạn từ Km0+00 - Km0+500, xã Bính Xá; Cứng hoá đường Pò Háng - Khẩu Nua, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh
3060/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Nà Thuộc - Khuổi Tà - Bản Bắc Xa; công trình Cứng hoá đường Bản Háng -Tắp Tính, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3066/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa ðýờng GTNT ðýờng xã ÐX.408 (Bản Có - Bản Mục - Bản Táng); Cứng hóa ðýờng Bản Mục - Bản Táng, xã Kiên Mộc; Cứng hóa mặt ðýờng Quang Hòa - Bản Hang (Km10-Km16), xã Kiên Mộc, huyện Đì
3062/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa ðýờng Bình Thắng - Nà Lầm, xã Lâm Ca; Cứng hóa ðýờng Bình Lâm - Khe Ca (ÐX.424), xã Lâm Ca; Cứng hóa đường Khe Xiếc - Khe Loòng (ÐX.422), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập.
3078/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Kéo Ca – Pá Tuồng, xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3086/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pá Tặp – Bản Pẹ, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3076/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Quấn – Poọng Cáu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3088/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Thâm Mè – Khun Slam,(ĐT230 cũ hiện nay là đường trục xã), xã Hoàng Việt và đường từ UBND xã đến thôn Nà Sòm, xã Bắc La huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3003/QĐ-SGTVT 09-11-2020 QĐ. Phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2020
1966/SGTVT - VP 05-08-2020 V/v Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống Covid-19
1941/QĐ-SGTVT 03-08-2020 QĐ. Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2020
1864/KH-SGTVT 24-07-2020 KH. Lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1B, 3B, 4A, 4B, 31, 279 địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1797/KH-SGTVT 15-07-2020 KH. Bảo đảm giao thông trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
1730/SGTVT-KCHT&ATGT 07-07-2020 V/v tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
120-HD/BTGTW 13-02-2020 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - rô - na gây ra
3237/KH-SGTVT 31-12-2019 KH. Thực hiện nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải năm 2020
1757/SGTVT-KCHT&ATGT 31-07-2019 V/v triển khai công tác ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
1625/KH-SGTVT 16-07-2019 KH. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2020

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập