Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1435/TB-SGTVT 16-05-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 4/2022
262/TB-BQLXD 18-04-2022 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
1054/TB-SGTVT 14-04-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
651/TB-SGTVT 14-03-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
384/TB-SGTVT 14-02-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 01/2022
369/TB-SGTVT 11-02-2022 TB. Về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên tuyến Lạng Sơn (BX Phía Bắc Lạng Sơn) đi Đà Nẵng (Bến xe Trung tâm Đà Nẵng) và ngược lại
295/TB-SGTVT 26-01-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô (Hợp tác xã vận tải Cao Lộc)
197/TB-SGTVT 17-01-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 12/2021.
133/TB-SGTVT 12-01-2022 TB. Về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Cao Lộc (BX Phía Bắc) đi Tràng Định (Thất Khê) và ngược lại
108/TB-SGTVT 11-01-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô (HTX Duy Long)

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
606/BC-SGTVT 10-03-2022 BC. Về việc rà soát, góp ý dự thảo Quyết định và Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
495/BC-SGTVT 25-02-2022 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
386/SGTVT-TQLVTCK 14-02-2022 V/v triển khai Nghị định số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép vận tải đường bộ qua biên giới
4098/SGTVT-TQLVTCK 20-12-2021 V/v thực hiện chế độ báo cáo hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Trung
4040/QĐ-SGTVT 16-12-2021 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong 01 tháng có từ 05 lần/1000km chạy xe
4037/QĐ-SGTVT 16-12-2021 QĐ. V/v Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn Quý IV năm 2021
3858/QĐ-SGTVT 01-12-2021 QĐ. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng và tương đương cấp Phòng thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
3822/BC-SGTVT 29-11-2021 BC. Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới tuyến VTHK liên tỉnh bằng xe ô tô
32/2021/QĐ-UBND 12-11-2021 QĐ. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
3615/QĐ-SGTVT 10-11-2021 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong 01 tháng có từ 05 lần/1000km chạy xe

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập