Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
659/TB-SGTVT 22-03-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ kýcủa Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh traSở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
659/TB-SGTVT 22-03-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ kýcủa Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh traSở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
522/TB-SGTVT 04-03-2021 TB. V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
78/TB-BQLXD 09-02-2021 TB. V/v Bổ sung yêu cầu chuyên ngành cần tuyển dụng viên chức năm 2021
19-CV/BTGTW 09-02-2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Lê Thanh Nghị
68/TB-BQLXD 03-02-2021 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
272/TB-SGTVT 02-02-2021 TB. Lịch trực tổ chức vận tải trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021
3223/SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình cứng hóa mặt đường Xuân Long - Tràng Các bằng vật liệu tro bay kết hợp gia cố xi măng và láng nhựa mặt đường đoạn Km0-Km4+800, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc
3222/SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông thôn Pá Te - Hoan Thượng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
3063/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Bình Chương - Khe Bó (ĐH.44) đoạn Km6+718,36 - Km8+335,87, xã Cường Lợi; công trình Cứng hóa ðýờng từ trung tâm xã ðến thôn Pắc Dầu, xã Ðồng Thắng, huyện Ðình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
784/QĐ-HĐXT 01-04-2021 QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
686/QĐ-SGTVT 23-03-2021 Quy chế Quản lý, cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin của Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
679/QĐ-SGTVT 22-03-2021 QĐ. Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
678/QĐ-SGTVT 22-03-2021 QĐ. Về việc kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
426/PĐ-SGTVT 23-02-2021 Phát động Phong trào Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021)
284/QĐ-SGTVT 03-02-2021 QD. Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
233/SGTVT-VP 29-01-2021 V/v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng,chống dịch COVID-19
234/KH-SGTVT 29-01-2021 KH. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”
226/PĐ-SGTVT 28-01-2021 Phát động Phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021
218/SGTVT-QLVTPT&NL 28-01-2021 V/v tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Lạng Sơn đi Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại.

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập