Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
564/QĐ-SGTVT 05-12-2023 Về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn tại tỉnh Lạng Sơn năm 2023
232008 28-11-2023 Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công của Hợp tác xã Nhật Minh
231923 22-11-2023 Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công của Hợp tác xã vạn tải Cao Lộc
2054/SGTVT-QLVTPTNL 03-11-2023 V/v Tiếp tục chấn chỉnh các đơn vị vận tải không truyền dữ liệu qua thiết bị giám sát hành trình và vi phạm thời gian lái xe liên tục theo quy định
207/GM-SGTVT 17-10-2023 GM Về việc xem xét dự toán kinh phí xin trợ giá xe buýt năm 2024 của Công ty cổ phần Non Nước
128/TB-SGTVT 17-10-2023 Thông báo danh sách phương tiện và doanh nghiệp tháng 9/2023
1022/TB-BQLXD 17-10-2023 TB Kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
1022/TB-BQLXD 17-10-2023 TB Kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
127/TB-SGTVT 16-10-2023 TB. Thay đổi thời gian kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tháng 10/2023
205/GM-SGTVT 16-10-2023 GM Xem xét nội dung dự thảo Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030
197/GM-SGTVT 09-10-2023 Giấy mời Họp giao ban lãnh đạo Sở với các phòng, ban thuộc Sở
924/TB-BQLXD 20-09-2023 TB Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023
184/GM-SGTVT 20-09-2023 Giấy mời họp xem xét việc thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở và thực hiện chủ trưogn Đường tàu - đường hoa trên địa bàn tỉnh
231476/TB-SGTVT 19-09-2023 Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công của Hợp tác xã vạn tải Hoàng Đồng
901/TB-HĐXT 15-09-2023 TB. Chốt danh sách thí sinh dự tuyển viên chức năm 2023
110/TB-SGTVT 07-09-2023 V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinhdoanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 8/2023Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chứ
145/BATGT-VP 30-08-2023 V/v nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên trang Fanpage “An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn”
100/TB-SGTVT 14-08-2023 TB. V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 7/2023
773/TB-BQLXD 14-08-2023 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
1017/SGTVT-QLVT,PT&NL 15-06-2023 Vv Hướng dẫn xác nhận thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định
64/TB-SGTVT 13-06-2023 TB. về việc Phê duyệt, công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
57/TB-SGTVT 08-06-2023 TB. V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 05/2023
39/TB-SGTVT 10-04-2023 V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 03/2023
Hướng dẫn 23-02-2023 Hướng dẫn đăng ký tài khoản và cấp đổi Giấy phép lái xe cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
14/TB-SGTVT 10-02-2023 V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 01/2023
11/TB-SGTVT 06-02-2023 TB. Tiếp tục thực hiện chỉtiếp nhận hồsơ trực tuyến đối với một sốthủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SởGiao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụhành chính công tỉnh Lạng Sơn.
02/TB-SGTVT 11-01-2023 TB. V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 12/2022
09-01-2023 Trả lời Sở GTVT Nam Định về việc Đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến VTHKCĐLT Nam Định-Lạng Sơn và ngược lại
4019/SGTVT-QLVTPTNL 25-11-2022 Thông báo cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
4019/SGTVT-QLVTPTNL 25-11-2022 V/v Thông báo cơ sở đào tạo lái xe mo to hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
3497/TB-SGTVT 09-11-2022 TB. V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 10/2022
3109/TB-SGTVT 10-10-2022 TB. V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 9/2022
2791/TB-SGTVT 12-09-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 8/2022
2743/TB-SGTVT 06-09-2022 TB. Về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng
2506/TB-SGTVT 16-08-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 7/2022
2183/TB-SGTVT 20-07-2022 V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 06/2022
2063/TB-SGTVT 08-07-2022 Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
1978/SGTVT-QLVTPTNL 30-06-2022 V/v thông báo cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
1978/SGTVT-QLVTPTNL 30-06-2022 V/v thông báo cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 đủ điều kiện hoạt động
1806/TB-SGTVT 15-06-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 05/2022
1484/TB-SGTVT 20-05-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
1435/TB-SGTVT 16-05-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 4/2022
262/TB-BQLXD 18-04-2022 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
1054/TB-SGTVT 14-04-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
651/TB-SGTVT 14-03-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
384/TB-SGTVT 14-02-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 01/2022
369/TB-SGTVT 11-02-2022 TB. Về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng xe ô tô trên tuyến Lạng Sơn (BX Phía Bắc Lạng Sơn) đi Đà Nẵng (Bến xe Trung tâm Đà Nẵng) và ngược lại
295/TB-SGTVT 26-01-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô (Hợp tác xã vận tải Cao Lộc)
197/TB-SGTVT 17-01-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 12/2021.
133/TB-SGTVT 12-01-2022 TB. Về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Cao Lộc (BX Phía Bắc) đi Tràng Định (Thất Khê) và ngược lại
108/TB-SGTVT 11-01-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô (HTX Duy Long)
4162/TB-SGTVT 24-12-2021 TB. Về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công (HTX Vận tải Đoàn Kết)
4000/TB-SGTVT 14-12-2021 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 11/2021.
3504/TB-SGTVT 01-11-2021 TB. Về việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công
3483/TB-SGTVT 29-10-2021 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
6662/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT 17-09-2021 Truyền thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình ‘‘Bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương’’ có sự tham gia của cộng đồng
6662/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT 17-09-2021 Truyền thông vận động cán bộ địa phương tham gia triển khai mô hình ‘‘Bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng’’
2549/TB-SGTVT 16-08-2021 TB. Tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2329/TB-SGTVT 30-07-2021 TB. Về việc công bố luồng xanh và phân luồng giao thông và vị trí các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2332/TB - HĐTD 30-07-2021 TB. Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển
2113/TB - HĐTD 19-07-2021 TB. Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
2008/TB-SGTVT 07-07-2021 TB. Về việc sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1702/TB- HĐTD 10-06-2021 TB. Hình thức, nội dung ôn tập xét tuyển viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn
1701/TB - HĐTD 10-06-2021 TB. Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Thanh tra Sở Giao thông vận tải
1579/TB-SGTVT 01-06-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1286/TB-SGTVT 12-05-2021 TB. Về việc tổ chức hoạt động vận tải khách công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1173/SGTVT-VP 05-05-2021 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
1129/TB-GTVT 28-04-2021 TB. Bổ sung một số nội dung và lưu ý khi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
1108/TB-SGTVT 26-04-2021 TB. Tuyển dụng viên chức năm 2021
659/TB-SGTVT 22-03-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ kýcủa Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh traSở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
659/TB-SGTVT 22-03-2021 TB. Về việc giới thiệu chức danh và chữ kýcủa Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh traSở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
522/TB-SGTVT 04-03-2021 TB. V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
19-CV/BTGTW 09-02-2021 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Lê Thanh Nghị
78/TB-BQLXD 09-02-2021 TB. V/v Bổ sung yêu cầu chuyên ngành cần tuyển dụng viên chức năm 2021
68/TB-BQLXD 03-02-2021 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
272/TB-SGTVT 02-02-2021 TB. Lịch trực tổ chức vận tải trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2021
3223/SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình cứng hóa mặt đường Xuân Long - Tràng Các bằng vật liệu tro bay kết hợp gia cố xi măng và láng nhựa mặt đường đoạn Km0-Km4+800, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc
3222/SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông thôn Pá Te - Hoan Thượng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
3082/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Đồng Bé – Đồng La, xã Yên Bình. Vĩnh Yên – Đồng Lốc, xã Hòa Bình. Đất Đỏ - Phú Hòa, xã Hòa Thắng. Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3068/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường GTNT trục xã Đoàn Kết - Khuổi Tó, đoạn Km 1+500 đến Km2+170, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3077/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Quyến – Bản Mới A – Bản Mới B, xã Tú Đoạn, tỉnh Lạng Sơn
3064/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa đường Nà Lầm - Nà Vang (giai đoạn 2); Đường huyện ĐH.46 (Còn Quan - Nà Lừa) ðoạn từ Km0+00 - Km0+500, xã Bính Xá; Cứng hoá đường Pò Háng - Khẩu Nua, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh
3092/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm Đường Nà Chuông - Thồng Duống, đường Lũng Phúc - Bản Bang (Đoạn từ 2+700 đến Km4+700) xã Tri Lễ; đường BTXM Pác Làng - An Mạ, xã Song Giang (GĐ II); đường GTNT Bản Xó - Khòn Hủ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan
3087/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Đường Nà Cà – Nà Vạc, Đon Chang – Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3060/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Nà Thuộc - Khuổi Tà - Bản Bắc Xa; công trình Cứng hoá đường Bản Háng -Tắp Tính, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3071/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Cốc Ca – Khuổi Rượi, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2975/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Pò Qua – Pò Ngòa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3066/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa ðýờng GTNT ðýờng xã ÐX.408 (Bản Có - Bản Mục - Bản Táng); Cứng hóa ðýờng Bản Mục - Bản Táng, xã Kiên Mộc; Cứng hóa mặt ðýờng Quang Hòa - Bản Hang (Km10-Km16), xã Kiên Mộc, huyện Đì
3095/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hóa đường từ trung tâm xã - Pắc Coóc, xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
3089/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Trại Nhạn – Phố Vị, xã Hòa Sơn. Bê tông trục xã Đồng Liên – Đồng Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3062/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa ðýờng Bình Thắng - Nà Lầm, xã Lâm Ca; Cứng hóa ðýờng Bình Lâm - Khe Ca (ÐX.424), xã Lâm Ca; Cứng hóa đường Khe Xiếc - Khe Loòng (ÐX.422), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập.
3073/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường đến trung tâm xã, đoạn Km0+00 đến Km3+300, xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3078/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Kéo Ca – Pá Tuồng, xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3063/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Đường Bình Chương - Khe Bó (ĐH.44) đoạn Km6+718,36 - Km8+335,87, xã Cường Lợi; công trình Cứng hóa ðýờng từ trung tâm xã ðến thôn Pắc Dầu, xã Ðồng Thắng, huyện Ðình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3091/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Bê tông tuyến đường UBND xã-Nam Lân 2 (ĐX.813), xã Y Tịch. Suối Phầy, xã Hữu Kiên. Nà Phước+Nà Khòn-Khun Khuông, xã Vân Thủy-Nhân Lý. Làng Thành-Nà Pất-Nà Nhì (đoạn thôn Nà Nhì), xã Chiến Th
3086/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pá Tặp – Bản Pẹ, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3072/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Phai Xả, xã Chu Túc, huyện Văn Quan (Đường Cốc Phường – Pha Xả) , tỉnh Lạng Sơn
3076/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Quấn – Poọng Cáu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3065/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hoá đường ĐX.403 Km4 ĐH.40 - Thôn Khe Chòi, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3093/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm Đường Kéo Háy - Bản Mù -Nà Đông - Nà Lốc, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan