Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 20 January 2018

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo Sở

1

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

0904442111

2

Ông Trịnh Tuấn Đông

Phó Giám đốc

0912245789

3

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

0904009818

4 Ông Trần Văn Vương Phó Giám đốc 0918901226

II

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1

Văn phòng Sở

 

Ông Nguyễn Văn Đồng

Chánh Văn phòng

0983135882

  Ông Lã Xuân Trường

Phó Chánh Văn phòng

  0979860818
  Bà Trần Thị Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng 0917311275

2

Thanh tra GTVT (Thanh tra Sở)

 

Ông Vũ Văn Nhiên

Chánh Thanh tra

0982579483

 

Ông Hoàng Khánh Dư Phó Chánh Thanh tra 0915581818

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Ông Trần Tiến Nguyên

Phó Trưởng phòng

0988098235

 

Bà Dương Thị Chinh

Phó Trưởng phòng 0915279684

4

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

0913285879

  Bà Bùi Thị Phương Phó Trưởng phòng          0912202648

5

Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái

 

Ông Đỗ Văn Dũng

Trưởng phòng

0982403668

 

Nguyễn Đình Minh

Phó Trưởng phòng

0982811288

  Bà Trần Bích Diệp Phó Trưởng phòng   0915494315
  Ông Đào Tuấn Anh Phó Trưởng phòng 093605998

6

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

 

Ông Hoàng Viết Đông

Trưởng phòng

0913327768

  Ông Ma Văn Ái Phó Trưởng phòng  0913279891

 

Ông Mai Thanh Tuyền

Phó Trưởng phòng

0383363666

III Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
  Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông 02053.811.768
  Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Ban 0912011255
  Ông Nguyễn Khánh Vinh Phó  Giám đốc Ban 0985508758
  Ông Hoàng Đức Thuân Phó  Giám đốc Ban 0945999968
IV Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh  
  Lâm Việt Hùng Chánh Văn phòng 0912426973