Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 20 January 2018

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

A

Lãnh đạo Sở

1

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

0904442111

2

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

0904009818

3

Ông Trần Văn Vương

Phó Giám đốc

0918901226
4 Ông Vũ Văn Nhiên Phó Giám đốc 0982579483

B

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

I

Văn phòng Sở

1 Ông Mai Thanh Tuyền Chánh Văn phòng 0383363666
2 Ông Lã Xuân Trường

Phó Chánh Văn phòng

0979860818
3 Bà Trần Thị Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng 0917311275

II

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1

Ông Trần Tiến Nguyên

Trưởng phòng

0988098235

2

Ông Trần Đình Trung

Phó Trưởng phòng 0989477888

III

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

1

Ông Nguyễn Văn Mạnh Trưởng phòng 0913285879

 

Ông Nguyễn Đình Trung Phó Trưởng phòng 0982953666

IV

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

1

Ông Hoàng Viết Đông Trưởng phòng 0913327768
2 Bà Bùi Thị Phương      Phó Trưởng phòng  0912202648

V

Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái

1

Ông Lâm Việt Hùng

Trưởng phòng

0912426973

2 Ông Đào Tuấn Anh Phó Trưởng phòng 093605998
VI Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu    
1 Bà Trần Bích Diệp Trưởng trạm 0915494315
2 Ông Đỗ Văn Dũng Phó Trưởng trạm 0825587668

VII

Thanh tra GTVT (Thanh tra Sở)

1

Ông Hoàng Khánh Dư Chánh Thanh tra 0915581818
2 Ông Nguyễn Trần Thành Phó Chánh Thanh tra 0983220981
3 Ông Nguyễn Văn Đồng Phó Chánh Thanh tra 0983135882
VIII Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh  
1 Ông Nguyễn Thanh Long Phó Chánh Văn phòng 0911353336
       
C Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
I Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông 02053.811.768
1 Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Ban 0912011255
2 Ông Nguyễn Khánh Vinh Phó  Giám đốc Ban 0985508758
3 Ông Hoàng Đức Thuân Phó  Giám đốc Ban 0945999968