Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 20 January 2018

IMG_4175.JPG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng,

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 025.3810109;     FAX: 025.3811209

Email:  sgtvtls@langson.gov.vn