Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 6 September 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: THÁNG 9/2021

Của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (từ ngày 06/9 đến ngày 12/9)

 
 

 

 

 

Ngày, tháng

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

Ông Trần Văn Vương

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

Ông Vũ Văn Nhiên

Phó Giám đốc

Thứ Hai

06/9

Sáng: Họp BCĐ Covid-19 tỉnh

 

Chiều: Họp giao ban Sở

Sáng: Họp xem xét GPMB Cầu Suối Hai, huyện Hữu Lũng.

Chiều: Họp giao ban Sở

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Họp giao ban Sở

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Họp giao ban Sở

Thứ Ba

07/9

Sáng: Dự SH Chi bộ VP

Chiều: Tham gia Đoàn công tác CT UB tỉnh làm việc tại Sở Xây dựng

Sáng: Họp dự họp thẩm định dự án nhóm C tại Sở KHĐT.

Chiều: Họp dự họp thẩm định dự án nhóm C tại Sở KHĐT

Sáng: Dự SH Chi bộ VP

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Dự họp kỳ chuyên đề tại UBND tỉnh

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Tư

08/9

Sáng: Tham gia Đoàn công tác CT UB tỉnh k.tra XDNTM tại xã Thiện Long, H. Bình Gia

Chiều: DK làm việc tại CQ

 

Dự họp trực tuyến công tác lập QH tỉnh tại Sở KHĐT (cả ngày)

 

Sáng: Tham gia GS tại huyện Bắc Sơn cùng Ban Dân tộc – HĐND tỉnh

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Dự họp kỳ chuyên đề GPMB tại UBND tỉnh

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Năm

09/9

Sáng: Dự họp giao ban TT HĐND tỉnh

Chiều: Dự họp TĐ Chủ trương đầu tư dự án nhóm B tại UB tỉnh

Sáng: Dự họp TĐ Chủ trương đầu tư dự án nhóm B tại UB tỉnh

Chiều: Dự họp trực tuyến công tác lập QH tỉnh tại Sở KHĐT (cả ngày)

Sáng: Dự họp trực tuyến với Bộ GTVT

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Dự họp giao ban TT HĐND tỉnh

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Sáu

10/9

Sáng: Họp Đảng ủy Sở

 

Chiều: Dự họp BCH ĐB tỉnh

Sáng: Họp chuyên đề tại UBND tỉnh

Chiều: Dự họp trực tuyến công tác lập QH tỉnh tại Sở KHĐT

Sáng: Họp Đảng ủy Sở

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Họp Đảng ủy Sở

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ 7, CN

11/9, 12/9