Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 23 August 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: THÁNG 8/2021

Của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (từ ngày 23/8 đến ngày 29/8)

 
 

 

 

 

Ngày, tháng

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

Ông Trần Văn Vương

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

Ông Vũ Văn Nhiên

Phó Giám đốc

Thứ Hai

23/8

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Họp tại H2 Sở (làm việc với UBND huyện Lộc Bình)

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Ba

24/8

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Tham dự kỳ họp BTV TU

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Dự họp tại UBND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Tư

25/8

Sáng: Họp tại H2 Sở (làm việc với Tổ công tác CT UB tỉnh ktra tại Sở)

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Dự họp tại UBND tỉnh (kỳ họp chuyên đề)

Chiều: Dự họp CT, các PCT UB tỉnh

Sáng: Họp tại H2 Sở (làm việc với Tổ công tác CT UB tỉnh ktra tại Sở)

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Năm

26/8

Sáng: Dự họp UBND tỉnh

 

Chiều: Dự họp UBND tỉnh

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Sáu

27/8

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Thăm các Đ/c lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Thăm các Đ/c lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Thăm các Đ/c lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Thăm các Đ/c lãnh đạo Sở qua các thời kỳ

Thứ 7, CN

28/8, 29/8