Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 20 September 2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: THÁNG 9/2021

Của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (từ ngày 20/9 đến ngày 26/9)

 
 

 

 

 

Ngày, tháng

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

Ông Trần Văn Vương

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

Ông Vũ Văn Nhiên

Phó Giám đốc

Thứ Hai

20/9

Sáng: Họp giao ban LĐ Sở

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Họp giao ban LĐ Sở

 

Chiều: Dự họp tại Sở KHĐT (về dự án BOT, HP2)

Sáng: Họp giao ban LĐ Sở

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Họp giao ban LĐ Sở

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Ba

21/9

Sáng: Dự họp HĐTĐ Quy hoạch

 

Chiều: Dự họp BCĐ lập QH tỉnh

Sáng: Kiểm tra đánh giá công tác GPMB đường TT Chi Lăng – Y Tịch

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Dự họp tại CA tỉnh (dự án đầu tư Camera giai đoạn 2)

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Khai mạc tập huấn GTNT tại huyện Bình Gia

Chiều: Tập huấn GTNT tại huyện Bình Gia

Thứ Tư

22/9

Sáng: Dự Họp UBND tỉnh  

 

Chiều: Dự Họp UBND tỉnh  

Sáng: Dự họp cùng TT HĐND tỉnh (rà soát VB QPPL)

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Sát hạch ô tô tại Văn Quan

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Tập huấn GTNT tại huyện Bình Gia

Chiều: Tập huấn GTNT tại huyện Bình Gia

Thứ Năm

23/9

Sáng: Kiểm tra QL 4B, QL 31

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Dự họp tại UBND tỉnh (tháo gỡ khó khăn dự án PPP)

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: Họp BCH Liên Minh HTX tỉnh

Chiều: DK làm việc tại CQ

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: DK làm việc tại CQ

Thứ Sáu

24/9

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan công tác Đ.tạo, sát hạch cấp GPLX

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan công tác Đ.tạo, sát hạch cấp GPLX

Sáng: Dự họp BCĐ diễn tập PCCC tỉnh

Chiều: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan công tác Đ.tạo, sát hạch cấp GPLX

Sáng: DK làm việc tại CQ

 

Chiều: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan công tác Đ.tạo, sát hạch cấp GPLX

Thứ 7, CN

25/9, 26/9