Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 21 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1889/SGTVT-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
488_CD-TTg_03062022-signed.pdf 804.47 KB