Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tin trong tỉnh

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tăng cường phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn tăng cường phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Tin trong tỉnh

Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tin trong tỉnh

Trao chứng chỉ cho học viên lớp Sơ cấp “Khai thác vận tải đường bộ” khóa 1, khóa 2 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Sở GTVT, công bố Quyết định tổ chức lớp Sơ cấp Khai thác vận tải đường bộ khóa 3 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trao chứng chỉ cho học viên lớp Sơ cấp “Khai thác vận tải đường bộ” khóa 1, khóa 2 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Sở GTVT, công bố Quyết định tổ chức lớp Sơ cấp Khai thác vận tải đường bộ khóa 3 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tin trong tỉnh

Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn tổ chức hoạt động tuyên truyền trực quan về tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho người dân sống dọc tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn tổ chức hoạt động tuyên truyền trực quan về tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho người dân sống dọc tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Subscribe to Tin trong tỉnh