Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo công tác quản lý, sửa chữa cầu trên đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chuyên gia giới thiệu chuyên đề một số lưu ý trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bê tông xi măng phục vụ công tác quản lý chất lượng các công trình sửa chữa cầu đường bộ

 – Ngày 19/8, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo về công tác quản lý, sửa chữa cầu trên đường bộ và sử dụng phần mềm hệ thống quản lý cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự có đại diện các chuyên gia đầu ngành của Bộ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố và 80 hội viên là các kỹ sư đang công tác trong ngành giao thông vận tải.

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch được UBND tỉnh giao Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Lạng Sơn năm 2023 đối với nhiệm vụ thống kê, khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống cầu giao thông nông thôn trên địa bàn hơn 180 xã của tỉnh Lạng Sơn.

Đến nay, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường đã hoàn thành nhiệm vụ thống kê, khảo sát, đánh giá được hơn 1.700 vị trí cầu giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, có hơn 600 vị trí cầu đã được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn lực khác nhau và khoảng gần 1.100 vị trí cần đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Đại diện giảng viên Đại học Giao thông vận tải giới thiệu chuyên đề về quản lý sử dụng phần mềm hệ thống quản lý cầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Để có căn cứ khoa học và thực tiễn, trên cơ sở kết quả thống kê, khảo sát, đánh giá hiện trạng các vị trí cầu trên phạm vi toàn tỉnh, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tổ chức hội thảo nhằm tham vấn các chuyên gia, nhà quản lý, các kỹ sư đối với nội dung quan trọng này. Từ đó, hội tham mưu tỉnh có phương án huy động nguồn lực thực hiện quản lý, đầu tư các vị trí cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh theo lộ trình phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh đó, tại hội thảo các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực cầu đường bộ ngành giao thông vận tải đã giới thiệu một số chuyên đề phục vụ công tác quản lý, sửa chữa cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như: công nghệ mở rộng cầu cũ đáp ứng nhu cầu giao thông địa phương; một số lưu ý trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bê tông xi măng; phương pháp đánh giá về giải pháp khắc phục sửa chữa đối với một số dạng khiếm khuyết, hư hỏng trong cấu kiện dầm, dàn, cốt thép cầu đường bộ.

Giảng viên hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Đặc biệt các chuyên gia cũng đã giới thiệu chi tiết chuyên đề quản lý sử dụng phần mềm hệ thống quản lý cầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phần mềm này do Đại học Giao thông Vận tải và Công ty SBTECH chuyển giao, tài trợ cho Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường triiển khai thực hiện giúp Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đây là cuộc hội thảo với những nội dung thiết thực gắn liền với công tác quản lý phát triển ngành giao thông vận tải cũng như cung cấp các thông tin mới nhất về phương pháp quản lý, công nghệ sửa chữa cầu đường bộ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư đang công tác trong ngành giao thông vận tải Lạng Sơn.

 

Nguồn: https://baolangson.vn/