Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng ngày 09/8/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo (lần 1) các nội dung phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề xuất tích hợp quy hoạch tỉnh đối với Dự thảo Báo cáo thực trạng và phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1_0.png

Toàn cảnh cuộc Hội thảo

Tham dự buổi Hội thảo có đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở - chủ trì cuộc họp, cùng các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Đại diện Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường tỉnh Lạng Sơn; Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông; Lãnh đạo và chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính; Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở.

2_10.jpg

Đ/c Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở khai mạc Hội thảo.

Tại buổi Hội thảo, sau khi nghe đồng chí Lãnh đạo Sở thông qua Dự thảo Báo cáo thực trạng và phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung Dự thảo báo cáo và các phương án phát triển được đề ra.

 

3.png

Đ/c Trần Văn Vương - Phó Giám đốc Sở trình bày Báo cáo thực trạng và phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị tham dự buổi Hội thảo đưa ra các ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về bố cục Dự thảo báo cáo; đề xuất đánh giá, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn; điều chỉnh lại quy mô cấp đường của quy hoạch mạng lưới đường tỉnh, đường huyện; bổ sung đánh giá hiện trạng, đưa ra phương hướng phát triển hệ thống đường tuần tra biên giới; tăng cường đầu tư phát triển kết nối liên vùng, liên tỉnh; xem xét bổ sung quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh, giao thông đường thủy nội địa trong giai đoạn tiếp theo;...

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở thống nhất ý kiến đóng góp của các đại biểu vào Dự thảo Báo cáo thực trạng và phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nội dung phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề xuất tích hợp quy hoạch tỉnh; đồng thời giao Tổ thư ký tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở, đề xuất các nội dung tích hợp quy hoạch tỉnh về lĩnh vực giao thông vận tải./.

                                                                                                                                 Nguyễn Đại Dương

                                                                                                                                   Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính