Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 9 July 2021
Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn 02053  813 502
Cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn 02053 811 294
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 0936 059 989
Số điện thoại báo tin TNGT 02053 811 294