Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Ban Dân tộc tỉnh

(LSO) – Sáng nay (9/8), tại Sở Giao thông vận tải, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn đối với Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương và Ban Dân tộc tỉnh.

Trong chương trình đoàn đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết: số 19/2016/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; số 25/2016/NQ-HĐND (cùng ban hành ngày 9/12/2016) về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.

 

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Sở Giao thông vận tải

 

Từ năm 2017 đến hết tháng 6/2019, Đề án phát triển giao thông nông thôn được triển khai thực hiện với tổng kinh phí hỗ trợ 110,95 tỷ đồng. Toàn tỉnh làm được 1.414,3 km đường giao thông nông thôn các loại, đạt 88,4% của cả giai đoạn, trong đó có 466,9 km đường trục xã, 377,5 km đường trục thôn, 481,24 km đường ngõ xóm và 88,66% đường trục chính nội đồng.

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn, toàn tỉnh có 11.947 hộ được hỗ trợ mua giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, thức ăn chăn nuôi với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 66/2017/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã giao 14 chợ xã của các huyện: Bắc Sơn, Văn Quan, Tràng Định cho các doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng. Đến nay, 14 chợ đều chưa hoàn thành việc chuyển giao hoặc đã đầu tư nhưng chưa hoàn thành 100% khối lượng nên chưa lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền thanh toán tiền hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của nghị quyết.

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận, làm rõ những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết để rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tai buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các sở, ban, ngành trong thực hiện các nghị quyết trong thời gian qua. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong quá trình đưa các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí đề nghị: Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các huyện trong quá trình tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp với Ban Kinh tế HĐND tỉnh kiến nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh phân bổ kinh phí; tăng cường nghiên cứu tham mưu cho tỉnh các giải pháp góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ diện mạo giao thông nông thôn của tỉnh.

Đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc cần tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện thực hiện rà soát, thống kê danh sách các hộ thụ hưởng chính sách hỗ trợ sản xuất, đảm bảo đúng đối tượng, có hiệu quả.

Đối với chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn, đồng chí đề nghị Sở Công thương rà soát lại tất cả các chợ trong tỉnh. Từ đó thống kê, phân loại mức độ xuống cấp của các chợ, đề xuất phương án xử lý khó khăn, kiến nghị HĐND tỉnh điều chỉnh nghị quyết cho phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các huyện để theo dõi, đôn đốc, đồng hành cùng doanh nghiệp.

 

Nguồn: http://baolangson.vn/chinh-tri/233556-doan-giam-sat-hdnd-tinh-lam-viec-voi-so-giao-thong-van-tai-so-cong-thuong-ban-dan-toc-tinh.html