Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải

 

LSO-Hôm nay (15/10), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai sở đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng  năm 2020.

Theo đó, đối với Sở Xây dựng, năm 2020, sở được UBND tỉnh phê duyệt 6 nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây dựng như: tham mưu cho UBND tỉnh dự thảo quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035; nâng cao chất lượng lập, thẩm định quy hoạch; nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế công trình xây dựng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng; hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; phấn đấu tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99,9%, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý đạt 95%. Các nhiệm vụ được sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt kết quả cao nhất.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong 9 tháng đầu năm, sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt 4 nhiệm vụ và 1 đồ án quy hoạch, hoàn thành 41 báo cáo thẩm định về đồ án quy hoạch chi tiết. Sở đã thực hiện kiểm tra 26 công trình xây dựng, hoàn thành và phát hành thông báo kết quả kiểm tra đối với 16 công trình…

Đối với Sở Giao thông vận tải, trong năm 2020, sở được UBND tỉnh giao 2 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và 5 nhiệm vụ trọng tâm của sở. Trong 9 tháng đầu năm, sở đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tích cực. Dự kiến đến hết năm 2020, đối với 2 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh có 1 nhiệm vụ hoàn thành và 1 nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa rõ nét; trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của sở có 4 nhiệm vụ hoàn thành và 1 nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa rõ nét.

Về thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, trong 9 tháng năm 2020, sở đã tổ chức sát hạch lái xe ô tô được 44 kỳ, cấp giấy phép xe tập lái được 372 giấy phép. Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đã hoàn thành đưa vào sử dụng 22/63 cầu dân sinh; 36 km đường huyện tại 3 huyện: Văn Quan, Văn Lãng, Hữu Lũng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng và giao thông vận tải.

Trong đó, Sở Xây dựng cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra các dự án trọng điểm do UBND tỉnh giao theo dõi; đẩy nhanh tiến độ các dự án lập quy hoạch, nhất là dự án lập quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; tăng cường hỗ trợ về thủ tục để các nhà đầu tư thực hiện dự án…

Sở Giao thông vận cần đẩy nhanh thẩm định các dự án hạ tầng giao thông; phối hợp với các sở tham mưu cho UBND tỉnh lập quy hoạch phát triển tỉnh Lạng Sơn theo Luật Quy hoạch để tích hợp quy hoạch hạ tầng giao thông – vận tải vào quy hoạch tỉnh; sớm tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả tiêu chí giao thông chương trình nông thôn mới; chấn chỉnh tình trạng xe dù bến cóc tại khu vực thành phố Lạng Sơn.

LD.jpg
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Sở Xây dựng

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận cố gắng, nỗ lực của 2 đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí lưu ý Sở Xây dựng tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Đặc biệt, sở cần khẩn trương bám sát Văn phòng Chính phủ để đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn sớm được phê duyệt.

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên, tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ của sở cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, vật liệu xây dựng, chất lượng công trình.

Cùng đó, sở cần phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí do ngành đảm nhiệm. Đồng thời chú trọng công tác tiếp công dân, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

SO.jpg
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnhphát biểu tại buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải

Đối với Sở Giao thông vận tải, đồng chí chỉ đạo: Sở tập trung cao độ thực hiện chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao; khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND tỉnh phê duyệt vào kỳ họp cuối năm.

Cùng đó, cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thuộc dự án LRAMP, giải ngân vốn đầu tư công và phối hợp với các ngành của tỉnh tái khởi động dự án cao tốc đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị và một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác.

Đặc biệt, sở cần chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện. Ngoài ra, sở phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa bão.

 

Nguồn: http://baolangson.vn/kinh-te/317965-lanh-dao-ubnd-tinh-lam-viec-voi-so-xay-dung-va-so-giao-thong-van-tai.html