Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Ngành Giao thông vận tải năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 theo công văn số 16/CTr-BCĐ ngày 19/01/2022 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn và Hướng dẫn số 1060/HD-CQTT-PV05 ngày 22/3/2019 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về xây dựng mô hình liên kế tự phòng, tự quản về An ninh trật tự.

Ngày 18/5/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022 trong toàn ngành Giao thông vận tải. Tham dự Hội nghị, có lãnh đạo Sở, các phòng ban chuyên môn thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Công an thành phố Lạng Sơn; đại diện phòng kinh tế hạ tầng các huyện, phòng quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn.

Đ/c Dương Công Vĩ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GTVT phát biểu tại hội nghị

 

Đây là một hoạt động thiết thực để tăng cường công tác tuyền truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành GTVT chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; xây dựng đoàn kết nội bộ, nêu cao ý thức tinh thần cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; phát huy tinh thần tự nguyện, sáng tạo của mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, gắn với phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa… góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao.