Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Giao thông vận tải lạng sơn: Tổ chức hội đàm thường kỳ năm 2021 về công tác vận tải quốc tế Việt – Trung qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan

          Được sự nhất trí của UBND tỉnh, ngày 29/12/2021 Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu đã tổ chức Hội đàm thường kỳ năm 2021 về công tác quản lý vận tải quốc tế Việt – Trung qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan giữa Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu và Ban Quản lý vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Trung Quốc (Ban QLVT Trung Quốc) bằng hình thức trực tuyến.

          Tham dự Hội đàm: Về phía Đoàn đại biểu phía Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu phía Lạng Sơn có: Bà Trần Bích Diệp, Trạm trưởng làm Trưởng đoàn; thành phần Đoàn ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Khải Lâm; Ông Lê Tuấn Hùng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bách Việt Lạng Sơn, cùng các chuyên viên Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu.

          Về phía Đoàn đại biểu của Ban Quản lý vận tải Trung Quốc có: Ông Trịnh Hải Bình, Trưởng Ban, Ban Quản lý vận tải đường bộ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị Quan Trung Quốc làm Trưởng đoàn, đại diện các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và bến xe của phía Trung Quốc cùng với cán bộ của Ban QLVT.

Hai Đoàn Đại biểu trao đổi, thảo luận tại cuộc Hội đàm trực tuyến 

          Tại cuộc Hội đàm, cơ quan quản lý vận tải tại cửa khẩu của hai Bên đã thực hiện trao đổi thông tin và đánh giá về tình hình tổ chức vận tải qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan của mỗi Bên. Đồng thời tiến hành thảo luận những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức vận tải qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan; phương thức thực hiện trao đổi Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa hai Bên, nhằm đảm bảo nhu cầu cấp giấy phép vận tải quốc tế cấp cho phương tiện của Việt Nam xuất nhập cảnh trong thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời thống nhất nhiệm vụ tổ chức quản lý hoạt động vận tải quốc tế qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan trong thời gian tới của mỗi Bên.

Các                                                                                                              

                                         

                                                                              Trần Bích DiệpÂ

                                                                            Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu