Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử nghiêm các sai phạm theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn đã giám sát 17 kỳ thi tốt nghiệp và sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng, đồng thời thường xuyển kiểm tra đột xuất các lớp học tại các Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh; gồm Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Tùng Linh thuộc Công ty cổ phần Thành An; Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Minh Long; Trung tâm đào tạo thuộc trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, huyện Hữu Lũng. Trong đó: 06 kỳ thi tốt nghiệp chứng chỉ nghề lái xe ô tô, 08 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, 01 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái mô tô và 02 đợt kiểm tra đột xuất lớp đào tạo cấp giấy phép ô tô hạng B2 và hạng C. Qua công tác kiểm tra, giám sát các Tổ kiểm tra, giám sát của Thanh tra Giao thông vận tải Lạng Sơn đã lập 04 biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với các xe tập lái, tương ứng với số tiền xử phạt  2.800.000 đồng và kịp thời phát hiện một số tồn tại, thiếu sót trong công tác đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe, đã chấn chỉnh, yêu cầu các Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe thực hiện đúng theo quy định.

 

Ngày 10 tháng 7 năm 2022, Tổ Giám sát theo Quyết định số 235/QĐ-TTGTVT ngày 07/7/2022 của Chánh thanh tra GTVT đã giám sát kỳ thi tốt nghiệp cấp chứng chỉ nghề tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô Minh Long, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.