Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thanh tra giao thông vận tải Lạng Sơn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Đình Lập

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 965/KH-SGTVTngày07/4/2022của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến quốc lộ 1B, 3B, 4A, 4B, 31, 279 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; ngày 26/8/2023 UBND huyện Đình Lập đã ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND về việc tăng cường công quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Đình Lập.