Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 20 January 2018

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Lãnh đạo Sở

 

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

0904442111

 

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

0904009818

 

Ông Trần Văn Vương

Phó Giám đốc

0918901226
  Ông Vũ Văn Nhiên Phó Giám đốc 0982579483

II

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1

Văn phòng Sở

  Ông Lã Xuân Trường

Phó Chánh Văn phòng

  0979860818
  Bà Trần Thị Thanh Bình Phó Chánh Văn phòng 0917311275

2

Thanh tra GTVT (Thanh tra Sở)

 

Ông Hoàng Khánh Dư

Chánh Thanh tra

0915581818

 

Ông Nguyễn Văn Đồng

Phó Chánh Thanh tra 0983135882
  Ông Nguyễn Trần Thành Phó Chánh Thanh tra 0983220981

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Ông Trần Tiến Nguyên

Phó Trưởng phòng

0988098235

 

Ông Ma Văn Ái

Phó Trưởng phòng 0913279891

4

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

 

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

0913285879

  Bà Bùi Thị Phương Phó Trưởng phòng          0912202648

5

Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái

 

Ông Đỗ Văn Dũng

Trưởng phòng

0982403668

 

Ông Đào Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

093605998

  Bà Trần Bích Diệp Phó Trưởng phòng   0915494315

6

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

 

Ông Hoàng Viết Đông

Trưởng phòng

0913327768

  Ông Mai Thanh Tuyền Phó Trưởng phòng  0383363666
III Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  
  Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông 02053.811.768
  Ông Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Ban 0912011255
  Ông Nguyễn Khánh Vinh Phó  Giám đốc Ban 0985508758
  Ông Hoàng Đức Thuân Phó  Giám đốc Ban 0945999968
IV Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh  
  Ông Lâm Việt Hùng Chánh Văn phòng 0912426973
  Ông Nguyễn Thanh Long Phó Chánh Văn phòng 0911353336