Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở GTVT on 20 January 2018

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

A

Lãnh đạo Sở

1

Ông Dương Công Vĩ

Giám đốc

2

Ông Nguyễn Ngọc Huy

Phó Giám đốc

3

Ông Trần Văn Vương

Phó Giám đốc

4

Ông Vũ Văn Nhiên

Phó Giám đốc

B

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

I

Văn phòng Sở

1

Ông Mai Thanh Tuyền

Chánh Văn phòng

2

Ông Lã Xuân Trường

Phó Chánh Văn phòng

3

Bà Trần Thị Thanh Bình

Phó Chánh Văn phòng

II

Phòng Kế hoạch – Tài chính

1

Ông Trần Tiến Nguyên

Trưởng phòng

2

Ông Trần Đình Trung

Phó Trưởng phòng

III

Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông

1

Ông Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng

 

Ông Nguyễn Đình Trung

Phó Trưởng phòng

IV

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông

1

Ông Hoàng Viết Đông

Trưởng phòng

2

Bà Bùi Thị Phương

Phó Trưởng phòng

V

Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái

1

Ông Lâm Việt Hùng

Trưởng phòng

2

Ông Đào Tuấn Anh

Phó Trưởng phòng

VI

Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu

 

1

Bà Trần Bích Diệp

Trưởng trạm

2

Ông Đỗ Văn Dũng

Phó Trưởng trạm

VII

Thanh tra GTVT (Thanh tra Sở)

1

Ông Hoàng Khánh Dư

Chánh Thanh tra

2

Ông Nguyễn Trần Thành

Phó Chánh Thanh tra

3

Ông Nguyễn Văn Đồng

Phó Chánh Thanh tra

VIII

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

1

Ông Nguyễn Thanh Long

Phó Chánh Văn phòng

C

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

I

Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông

1

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc Ban

2

Ông Nguyễn Khánh Vinh

Phó  Giám đốc Ban

3

Ông Hoàng Đức Thuân

Phó  Giám đốc Ban