Ngày 31/01/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện triển khai dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia đoàn công tác gồm có: đồng chí Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở, đồng chí Trần Văn Vương, Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập và các phòng ban chuyên môn của huyện; UBND xã Bắc Lãng; đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Hạt Kiểm lâm huyện Đình Lập; Lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (Chủ đầu tư dự án) và đại diện đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập được HĐND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/NĐ-HĐND ngày 25/11/2021, dự án đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 30/12/2022. Mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng tuyến đường nhằm kết nối giữa thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) với thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), rút ngắn quãng đường và hành trình di chuyển, tăng cường liên kết vùng, phát triển du lịch dịch vụ, nâng cao năng lực sản xuất, phục vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đại diện Chủ đầu tư báo cáo với đồng chí Giám đốc Sở GTVT và Đoàn công tác về dự án đầu tư xây dựng công trình đã được duyệt.

Quy mô dự án có điểm đầu tại Km74+700 Quốc lộ 4B, thuộc địa bàn thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, điểm cuối dự án khớp nối vào dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.342, đoạn thuộc địa phận huyện Ba Chẽ đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt (tại vị trí ranh giới giữa tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh). Tổng chiều dài tuyến 10,473 km. Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (TCVN 4054 - 2005), tốc độ thiết kế 60 km/h; mặt cắt ngang nền đường Bnền = 9,0m, chiều rộng mặt đường Bmặt = 6,0m, chiều rộng lề đường gia cố 2x1,0m, lề đất 2x0,5m; kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa; xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống công trình thoát nước, công trình phòng hộ, gia cố và công trình an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư là 338.912,0 triệu đồng, bằng nguồn vốn Ngân sách địa phương và Ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2026. Dự án thuộc Danh mục dự án trọng điểm để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ năm 2023 (theo Tờ trình số 03/TTr-SKHĐT ngày 18/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Công Vĩ đã chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện thiết kế xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành; hoàn thành công tác cắm cọc chỉ giới giải phóng mặt bằng, trích đo giải thửa để bàn giao cho UBND huyện Đình Lập tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Dự kiến khởi công thi công xây dựng công trình trước ngày 19/5/2023, phấn đấu thi công hoàn thành trên 50% khối lượng nền đường và công trình thoát nước (theo nhiệm vụ trọng tâm của Sở Giao thông vận tải được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 17/01/2023).

 

Tại hiện trường công trình xây dựng, đoàn công tác đã xem xét một số vị trí cụ thể về hướng tuyến, giải pháp thiết kế cơ sở các công trình theo Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được duyệt. Trên cơ sở ý kiến tham gia các các thành viên đoàn công tác, Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, thủ tục về sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất... để đảm bảo điều kiện triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; khảo sát kỹ địa chất, thủy văn, hiện trạng nền, mặt đường, vật liệu xây dựng chủ yếu tại thời điểm lập thiết kế bản vẽ thi công để có phương án thiết kế kết cấu công trình ổn định, bền vững, giảm thiểu khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình, giảm thiểu khối lượng giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa chiếm dụng đất ở, đất rừng (đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ) ...

Đoàn công tác kiểm tra phương án tuyến tại vị trí đi sát với phạm vi có rừng tự nhiên.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải đề nghị Ban chỉ đạo giải phòng mặt bằng huyện Đình Lập, Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập, UBND xã Bắc Lãng, đề nghị các cơ quan có liên quan chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Chủ đầu để tổ chức thi công xây dựng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án để tạo đồng thuận trong tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai thực hiện dự án; chỉ đạo Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, đạt và vượt tiến độ đã được phê duyệt, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

CHU BÌNH DƯỠNG-BAN QLXD & BTHT GIAO THÔNG