Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3222 /SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường giao thông thôn Pá Te - Hoan Thượng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
3223/SGTVT-KCHT&ATGT 23-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng công trình cứng hóa mặt đường Xuân Long - Tràng Các bằng vật liệu tro bay kết hợp gia cố xi măng và láng nhựa mặt đường đoạn Km0-Km4+800, xã Xuân Long, huyện Cao Lộc
3086/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Pá Tặp – Bản Pẹ, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3076/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Quấn – Poọng Cáu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3088/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Thâm Mè – Khun Slam,(ĐT230 cũ hiện nay là đường trục xã), xã Hoàng Việt và đường từ UBND xã đến thôn Nà Sòm, xã Bắc La huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
3074/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Soong Tài – Quang Khao, xã Ái Quốc,huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3090/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường BTXM tuyến Cốc Lùng – Gióng xã Đô Lương (nay là xã Vân Nham), huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3068/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường GTNT trục xã Đoàn Kết - Khuổi Tó, đoạn Km 1+500 đến Km2+170, xã Cao Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3092/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm Đường Nà Chuông - Thồng Duống, đường Lũng Phúc - Bản Bang (Đoạn từ 2+700 đến Km4+700) xã Tri Lễ; đường BTXM Pác Làng - An Mạ, xã Song Giang (GĐ II); đường GTNT Bản Xó - Khòn Hủ xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan
3071/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Cốc Ca – Khuổi Rượi, xã Khánh Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3485/SGTVT-KCHT&ATGT 17-12-2020 V/v tuyên truyền, rà soát hệ thống rào chắn không để vật nuôi ra đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn gây mất an toàn giao thông.
3324/QĐ-SGTVT 03-12-2020 QĐ. Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
3003/QĐ-SGTVT 09-11-2020 QĐ. Phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2020
2009 /QĐ-SGTVT 10-08-2020 QĐ. Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải
1966/SGTVT - VP 05-08-2020 V/v Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống Covid-19
1941/QĐ-SGTVT 03-08-2020 QĐ. Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2020
1864/KH-SGTVT 24-07-2020 KH. Lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1B, 3B, 4A, 4B, 31, 279 địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1797/KH-SGTVT 15-07-2020 KH. Bảo đảm giao thông trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
1730/SGTVT-KCHT&ATGT 07-07-2020 V/v tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
120-HD/BTGTW 13-02-2020 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - rô - na gây ra

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập