Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2506/TB-SGTVT 16-08-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 7/2022
2183/TB-SGTVT 20-07-2022 V/v công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 06/2022
2063/TB-SGTVT 08-07-2022 Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
1806/TB-SGTVT 15-06-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 05/2022
1484/TB-SGTVT 20-05-2022 TB. Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô
1435/TB-SGTVT 16-05-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 4/2022
262/TB-BQLXD 18-04-2022 TB. Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
1054/TB-SGTVT 14-04-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
651/TB-SGTVT 14-03-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 02/2022
384/TB-SGTVT 14-02-2022 TB. Vv công bố danh sách phương tiện, các loại phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn quản lý tháng 01/2022

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2631/SGTVT-KCHT&ATGT 25-08-2022 V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 03 năm 2022, có tên quốc tế là Ma - on.
2585/SGTVT-KCHT&ATGT 23-08-2022 V/v tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022 và dịp khai giảng năm học mới.
2587/QĐ-SGTVT 23-08-2022 QĐ. Thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm tốc độ trong tháng 7 năm 2022
2433/SGTVT-KCHT&ATGT 10-08-2022 V/v chủ động ứng phó với cơn bão số 02 năm 2022.
2389/QĐ-SGTVT 05-08-2022 QĐ. Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
617/QĐ-BQLXD 12-07-2022 QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022
2059/SGTVT-KCHT&ATGT 07-07-2022 V/v góp ý, đăng tải dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1998/SGTVT-KCHT&ATGT 01-07-2022 V/v tham gia ý kiến đối dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.
1907/SGTVT-KCHT&ATGT 22-06-2022 V/v góp ý, đăng tải dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Quy định về Quản lý vận hành khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1889/SGTVT-VP 21-06-2022 V/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập