Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1284/SGTVT-VP 12-05-2021 V/v tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2021.
1114/KH - SGTVT 27-04-2021 KH. Tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
1085 /SGTVT-QLVTPTNL 26-04-2021 V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2021 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1075/QĐ-SGTVT 23-04-2021 QĐ. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải
784/QĐ-HĐXT 01-04-2021 QĐ. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2 viên chức Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông
686/QĐ-SGTVT 23-03-2021 Quy chế Quản lý, cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin của Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
679/QĐ-SGTVT 22-03-2021 QĐ. Ban hành Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao trên Trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
678/QĐ-SGTVT 22-03-2021 QĐ. Về việc kiện toàn Ban Biên tập Website Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
426/PĐ-SGTVT 23-02-2021 Phát động Phong trào Thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 - 2021)
284/QĐ-SGTVT 03-02-2021 QD. Về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập