Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3065/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình Cứng hoá đường ĐX.403 Km4 ĐH.40 - Thôn Khe Chòi, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
3061/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v Mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Cứng hóa đường từ UBND xã đến Bản Chu, xã Thái Bình; Cải tạo, nâng cấp Đường Khe Sân - Khe Đa I, xã Thái Bình, huyện Đình Lập.
3067/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường giao thông Khau Bao - Vũ Thắng - Nà Càng xã Tân Tri và đường Tiên Đáo II xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
3082/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Đồng Bé – Đồng La, xã Yên Bình. Vĩnh Yên – Đồng Lốc, xã Hòa Bình. Đất Đỏ - Phú Hòa, xã Hòa Thắng. Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3077/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Bản Quyến – Bản Mới A – Bản Mới B, xã Tú Đoạn, tỉnh Lạng Sơn
3087/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường Đường Nà Cà – Nà Vạc, Đon Chang – Nà Vạc, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
2975/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường BTXM Pò Qua – Pò Ngòa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
3089/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình: Đường Trại Nhạn – Phố Vị, xã Hòa Sơn. Bê tông trục xã Đồng Liên – Đồng Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
3073/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT công trình đường đến trung tâm xã, đoạn Km0+00 đến Km3+300, xã Chí Minh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
3091/SGTVT-KCHT&ATGT 13-11-2020 V/v mời tham gia cung cấp xi măng làm đường GTNT các công trình: Bê tông tuyến đường UBND xã-Nam Lân 2 (ĐX.813), xã Y Tịch. Suối Phầy, xã Hữu Kiên. Nà Phước+Nà Khòn-Khun Khuông, xã Vân Thủy-Nhân Lý. Làng Thành-Nà Pất-Nà Nhì (đoạn thôn Nà Nhì), xã Chiến Th

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3003/QĐ-SGTVT 09-11-2020 QĐ. Phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 02 năm 2020
1966/SGTVT - VP 05-08-2020 V/v Tiếp tục triển khai thực hiện tuyên truyền phòng, chống Covid-19
1941/QĐ-SGTVT 03-08-2020 QĐ. Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn năm 2020
1864/KH-SGTVT 24-07-2020 KH. Lập lại trật tự quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến Quốc lộ 1B, 3B, 4A, 4B, 31, 279 địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
1797/KH-SGTVT 15-07-2020 KH. Bảo đảm giao thông trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
1730/SGTVT-KCHT&ATGT 07-07-2020 V/v tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
120-HD/BTGTW 13-02-2020 Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - rô - na gây ra
3237/KH-SGTVT 31-12-2019 KH. Thực hiện nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải năm 2020
1757/SGTVT-KCHT&ATGT 31-07-2019 V/v triển khai công tác ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
1625/KH-SGTVT 16-07-2019 KH. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Giao thông vận tải năm 2020

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập